Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE106 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 2,00 2,00 0,00 2,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Teknik çizimleri okuyup yorumlayabilme becerisini kazanmak. Temel yapısal elemanları bunların detay ve görünüşlerinin çizimlerini yapabilmek. Oluşturulan tasarımların bilgisayar yardımıyla kural ve kaidelere uygun şekilde teknik çizimini yapabilmek. Bilgisayar yazılımlarının sunduğu imkanların ve sınırlarının farkında olma yetisini kazanmak.
Dersin İçeriği : Mühendislik çizimleri teknik elemanların çizim ile ortak dili konuşmalarını sağlar. Bu ders kapsamında öğrencilerin teknik çizim dilini öğrenip yorumlaya bilmesi amaçlanır. Bilgisayar kullanarak oluşturdukları tasarımları belirli kural ve standartlara uygun şekilde görsel hale getirebilme becerisini kazanırlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Bertoline−Wiebe Fundamentals of Graphics Communication (Fifth Edition), McGraw−Hill Primis ISBN: 0−390−73230−3., 2007. 2. Thomas E. French, Charles J. Vierck and Robert J. Foster, Engineering Drawing and Graphics Technology, McGraw-Hill Inc., 1993. 3. Giesecke, Mitchell, Spencer, Hill and Dydgon, Technical Drawing, MacMillan Publishing Co., 1986. 4. Luzadder, Warren J and Duff Jon M., Fundamentals of Engineering Drawing, Prentice Hall International Editions, 1989.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders süresinin ilk bölümünde sunum ile haftanın konusu anlatılır. Sunum dökümanı pdf formatında öğrenciler ile paylaşılır. Konu anlatımı tamamlandıktan sonra uygulama bölümüne geçilir ve öğrenciler iki saat süresince öğrenilen konuyla ilgili pratik yaparlar. Ayrıca konunun pekiştirilmesi amacıyla konuyla ilgili ev ödevleri verilir. Sınıfta yapılan uygulamalar ve verilen ev ödevleri değerlendirilerek öğrencilerin hataları belirtilir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Toğay
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sunum ile konunun anlatılması, uygulamalar ile pratik ve ödevler ile pekiştirme

  • 1 Temel çizim komutlarını kullanarak ve koordinat sistemini nasıl kullanacağını bilerek çizim yapabilir.
  • 2 Kesit görünümlerini hazırlayabilir.
  • 3 Plan formunda endüstriyel standartlarda teknik bir çizim hazırlayabilir.
  • 4 Mühendisin CAD-CAM sistemleri üzerindeki rolünü tanımlayabilir.
  • 5 Profesyonel uygulama ile teknik çizimi ilişkilendirebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilgisayar destekli teknik resim dersine giriş: Dersin amaçları, dersin içeriği, teknik tasarım dili.
2.Hafta *Temel teknik terimler ve tanımlamalar: Autocad'e giriş, Yeni dosya oluşturma, kaydetme, farklı kaydetme, çıkma ve sonlandırma, yardım seçenekleri ve koordinat sistemi
3.Hafta *LIMITS, GRID, SNAP, ORTHO, COLOR, LINETYPE, LTSCALE, UNITS, SELECT OBJECTS, OSNAP , Polar Tracking, ZOOM, PAN, FILL
4.Hafta *Basit geometrik şekillerin çizimi LINE, XLINE, CIRCLE, POLYGON, ELLIPSE,
5.Hafta *SKETCH, ARC, PLINE, POINT, TRACE, SOLID, DONUT, PEDIT, CHANGE
6.Hafta *ERASE, TRIM, BREAK, SCALE, CHAMFER, FILLET, COPY, ROTATE, MOVE, EXTENT,
7.Hafta *OFFSET, MIRROR, EXPLODE, DIVIDE, MEASURE, STRETCH, ARRAY
8.Hafta *1. Ara sınav
9.Hafta *HATCH, BHATCH, GRADIENT
10.Hafta *Text Style, Single Line Text, Multline Text.
11.Hafta *Üç boyutlu modelleme
12.Hafta *Üç boyutlu modelleme
13.Hafta *DIM AND ATTRIBUTE, Lines and Arrows, Text , Primary Units, Alternate Units, Tolerances.
14.Hafta *2. Ara sınav

  • 3 Final : 40,000
  • 4 Vize : 20,000
  • 5 Uygulama / Pratik : 20,000
  • 6 Kısa Sınav : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Ödev 14 2,00 28,00
Kısa Sınav 2 1,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Uygulama / Pratik 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 2 12,00 24,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Bütünleme 1 2,00 2,00
Teorik Ders Anlatım 14 2,00 28,00
Toplam : 138,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00