Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MSE477 TAHRİBATSIZ MUAYENE TEKNİKLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : English
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Metal ve alaşımlarının tahribatsız yöntemler ile hasarlarının ve yapı kusurlarının belirlenmesi verilmektedir.
Dersin İçeriği : 1 Malzeme kusurlarını kavrar 2 Kaynak ve döküm hatalarını kavrar 3 Radyografik muayenenin prensiplerini kavrar 4 Ultrrasonik muayene yönteminin prensiplerini kavrar 5 Manyetik partikül ve Eddy akımları yöntemlerinin prensiplerini kavrar 6 Sıvı penetrant yönteminin prensiplerini kavrar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Non-Destructive Test and Evaluation of Materials, Second Edition C.G.K. Nair,J. Prasad Published by Tata McGraw-Hill Education Pvt. Ltd., 2011
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Uygulama + Sunum +Ara sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Fethullah Güneş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi : Örgün Öğretim

  • 1 Tahribatsız deney yöntemleri ile malzeme özelliklerinin araştırılmasının öğrenilmesi
  • 2 Tahribatlsız malzeme muayene yöntemlerinin kullanılma amaçlarını diğer muayene yöntemlerden ayırt edebilmek
  • 3 Tahribatsız muayene deneylerinin kullanılma amaçları ve uygulama alanlarını sınıflandırabilmek
  • 4 Tahribatlı ve tahribatsız muayenelerin tarifi, sınıflandırılması ve karşılaştırılmalarının öğrenilmesi
  • 5 muayene yöntemlerinin kullanıldığı yerler hakkında bilgi edinmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta 1 Tahribatsız muayenenin önemi, tanımı, içeriği ve kullanım amaçları
2.Hafta
2 Tahribatsız deneylerin sınıflandırılması
3.Hafta
3 Tahribatsız deneyler ile belirlenebilen malzeme hataları
4.Hafta
4 Tahribatlı deneyler ile tahribatsız deneylerin karşılaştırılması
5.Hafta
5 Malzeme süreksizlikleri (kaynak hataları, döküm hataları,mekanik şekillendirme hasarları)
6.Hafta
6 1.Ara Sınav
7.Hafta
7 Malzeme süreksizlikleri (korozyon hasarları, ısıl işlem hasarları)
8.Hafta
8 Radyografik yöntemin temel prensipleri
9.Hafta
9 Radyografik yöntemin uygulama alanları
10.Hafta
10 Ultrasonik muayene yönteminin temel prensipleri ve uygulama alanları
11.Hafta />11 Sıvı penetrant yöntemi; temel prensipleri ve uygulama alanları
12.Hafta
12 Manyetik partikül yöntemi; çeşitleri, prensipleri ve uygulama alanları
13.Hafta
13 Eddy akımları yöntemi ve prensipleri

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 30,000
  • 2 Araştırma Sunumu : 10,000
  • 3 Derse Katılım : 10,000
  • 4 Final : 50,000
  • 5 Bütünleme : 0,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 5,00 5,00
Proje 25 7,00 175,00
Final 5 2,00 10,00
Derse Katılım 0 0,00 0,00
Toplam : 190,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00