Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ENG111 İNGİLİZCE AKADEMİK OKUMA VE KONUŞMA I 2,00 2,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin sonunda öğrenciler<br />• Bir okuma metninin temel organizasyonu kavramış<br />• Metin çözümleme becerisini geliştirmiş<br />• Metin-içi bağlantı kurabilme stratejilerini öğrenmiş<br />• Çıkarım yapma, anahtar sözcükleri kullanma gibi çeşitli tekniklerle bir metnin ana fikrini ve yardımcı fikirleri bulmayı öğrenmiş<br />• Metinlerdeki mecazi dil kullanımını ve retorik yapıyı analiz etmiş<br />• Farklı metinleri inceleyerek objektif ve sübjektif olguları ayırt edebilmiş<br />• Bir metini tarama, örneklendirme, analiz etme yetilerini kazanmış <br />• Metinde geçen anlamı bilinmeyen sözcüklerin anlamlarını tahmin etme, cümleler ve sözcükler arasında bağlantı kurma yöntemiyle bulup, okudukları metnin ana fikirlerini ve alt anlamlarını çıkarsama tekniğiyle belirlemeyi amaçlar.
Dersin İçeriği : 111 Akademik Okuma ve Konuşma dersi, öğrencilerin farklı türlerdeki akademik metinleri analiz ederek metni kavrama, tümceler arası bağlantıları ve metinin ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ip uçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerini kazanmalarını ve kazanılan bu becerileri doğru biçimde kullanmalarını hedefler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Öğrencilerin derslere Oxford University Press tarafından basılmış olan Q:Skills for Success 3 kitabıyla katılmaları gerekmektedir.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 111 Akademik Okuma ve Konuşma dersinin izlencesi, farklı metinleri okuma, anlama ve analiz etme becerileri üzerine odaklanarak, bütünleşik dil becerilerini kapsayacak şekilde tasarlanmış, konu-bazlı ve sarmal bir izlencedir. Ders bir akademik dönem boyunca devam eder ve öğrencilerin performansı değerlendirme bölümünde belirtilen bileşenlerden alınan notlara dayalı olarak değerlendirilir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Dersin öğretim dili ve sınavlar İngilizcedir. Derse devam zorunludur; aynı zamanda sınıf içi tartışmalara aktif katılım beklenmektedir ve derse katılım ders değerlendirmesinin önemli bir bileşenidir. Öğrenciler derslere %70 oranında katılmak zorundadır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Didem Dağkıran
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

 • 1 Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilir.
 • 2 İlgi alanına giren konulardaki yazışmaları okuyup temel anlamı kavrayabilir.
 • 3 Kendi alanında ileri uzmanlığa yönelik kaynaklardaki bilgi, fikir ve görüşleri edinebilir.
 • 4 Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilir.
 • 5 Bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilir.
 • 6 İlgi alanına giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilir.
 • 7 Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilir.
 • 8 Belli bir bakış açısını destekleyen ve ya ona karşı çıkan, ve çeşitli seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyan önceden hazırlanmış açık bir sunum yapabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Understanding Basic Text Organization

Nouns, Verbs, Adjectives, and Adverbs
*Understanding Basic Text Organization

Nouns, Verbs, Adjectives, and Adverbs
2.Hafta *Previewing and Predicting
Making Word Cards
*Previewing and Predicting
Making Word Cards
3.Hafta *Recognizing Point of View

Similes vs. Metaphors

*Recognizing Point of View

Similes vs. Metaphors

4.Hafta *Understanding Figurative Language

Finding the Core Meaning of Words
*Understanding Figurative Language

Finding the Core Meaning of Words
5.Hafta *Understanding Implied Main Ideas

Phrasal Verbs
*Understanding Implied Main Ideas

Phrasal Verbs
6.Hafta *Learning Phrasal Verbs Through Examples

Phrasal Verbs
*Learning Phrasal Verbs Through Examples

Phrasal Verbs
7.Hafta *Reading 1 Crows’ Brains
Reading 2 Building a Better Robot
Scanning
Visualizing
*Reading 1 Crows’ Brains
Reading 2 Building a Better Robot
Scanning
Visualizing
8.Hafta *Extra Practice
Mid-term Exam I

*Extra Practice
Mid-term Exam I

9.Hafta *Understanding Implied Main Ideas

Nouns as Adjectives and Verbs
*Understanding Implied Main Ideas

Nouns as Adjectives and Verbs
10.Hafta *Understanding Figurative Language —
Multiple Levels of Meaning

Numerical
Prefixes

*Understanding Figurative Language —
Multiple Levels of Meaning

Numerical
Prefixes

11.Hafta *Understanding Examples

Using Word Cards: Different Types of Cards for Different Types of Learning
*Understanding Examples

Using Word Cards: Different Types of Cards for Different Types of Learning
12.Hafta *Distinguishing Fact from Opinion

Choosing Which Words to Study

*Distinguishing Fact from Opinion

Choosing Which Words to Study

13.Hafta *The Prefixes -anti-, de-, and re-
Choosing Which Words to Study
*The Prefixes -anti-, de-, and re-
Choosing Which Words to Study
14.Hafta *Reading 1 Running Around the World
Reading 2 Trends in Tourism

Paraphrasing
The Prefixes -inter- and extra
*Reading 1 Running Around the World
Reading 2 Trends in Tourism

Paraphrasing
The Prefixes -inter- and extra
15.Hafta *Extra Practice
Final Exam

*Extra Practice
Final Exam


 • 1 Vize : 35,000
 • 2 Final : 40,000
 • 3 Kısa Sınav : 25,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 1,00 10,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 1,00 10,00
Derse Katılım 26 2,00 52,00
Kısa Sınav 1 1,00 1,00
Toplam : 77,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00