Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DENT425 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ KLİNİK UYGULAMA I 0,00 4,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Diş Hekimliği öğrencilerini, radyolojinin temelleri ve dental radyografi teknikleri hakkında eğitmektir.
Dersin İçeriği : X ışınları (oluşumu, özellikleri ve zararları) , detay, densite, kontrast ve bunları etkileyen faktörler, film banyosu ve radyografik kalite, intraoral ve ekstraoral radyografi yöntemleri, paralaktik teknikler, diş radyografilerinde izlenen anatomik oluşumlar, diş çürükleri radyografisi, periodontal dokuların radyografisi, travma radyografisi, temporomandibular eklem radyografisi, dijital radyografi ve ileri görüntüleme yöntemleri konularını içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Ders Notları Diğer Kaynaklar : Aydın Ü. Oral Diagnoz ve Radyoloji 3. Sınıf Radyoloji Notları. SDÜ Yayınları Harorlı E, Akgül M, Dağistan S. Diş Hekimliği Radyolojisi. Atatürk Üniversitesi Yayınları. Erzurum, 2006. White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology. Principles and Interpretation. 6th ed. , Mosby, 2005
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : X ışınları (oluşumu, özellikleri ve zararları) , detay, densite, kontrast ve bunları etkileyen faktörler, film banyosu ve radyografik kalite, intraoral ve ekstraoral radyografi yöntemleri, paralaktik teknikler, diş radyografilerinde izlenen anatomik oluşumlar, diş çürükleri radyografisi, periodontal dokuların radyografisi, travma radyografisi, temporomandibular eklem radyografisi, dijital radyografi ve ileri görüntüleme yöntemleri konularını içerir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Esin Alpöz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Ender AKAN
Dersin Verilişi : X ışınları (oluşumu, özellikleri ve zararları) , detay, densite, kontrast ve bunları etkileyen faktörler, film banyosu ve radyografik kalite, intraoral ve ekstraoral radyografi yöntemleri, paralaktik teknikler, diş radyografilerinde izlenen anatomik oluşumlar, diş çürükleri radyografisi, periodontal dokuların radyografisi, travma radyografisi, temporomandibular eklem radyografisi, dijital radyografi ve ileri görüntüleme yöntemleri konularını içerir.

  • 1 İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun ve x- ışınlarının özelliklerini bilme
  • 2 Radyasyon kaynaklarını ve radyasyon türlerini bilme
  • 3 Radyasyonun hücre, doku, organ düzeyindeki etkilerini bilme
  • 4 Teşhis amaçlı kullanılan x-ışınlarının potansiyel zararlarını azaltmak için alınması gereken önlemleri öğrenme
  • 5 Diş hekimliğinde kullanılan röntgen filmlerinin yapısını kavrama
  • 6 Röntgen filminin çekimindeki genel basamakları bilme ve uygulayabilme
  • 7 Röntgen filminin banyo mekanizmasını bilme
  • 8 Radyograflar üzerinde anatomik landmarkları ve patolojileri tanımlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Atomun yapısı ve radyasyon X-ışınlarının üretimi X-ışın demetini kontrol eden faktörler
2.Hafta *X-ışınlarının madde ile etkileşimleri Radyasyon ölçüm birimleri
3.Hafta *Radyasyonun atom ve moleküllere etkileri Radyasyonun kimyasal ve biyolojik etkileri
4.Hafta *Radyasyon kaynakları
5.Hafta *Işınlama ve dozu azaltma yöntemleri
6.Hafta *Röntgen filmi ve skrinler
7.Hafta *Filmler üzerinde oluşan görüntülerin özellikleri Oral radyolojide enfeksiyon kontrolü ve hijyen
8.Hafta *Projeksiyon kuralları ve röntgen çekiminde genel basamaklar
9.Hafta *Periapikal radyografi (açıortay- paralel teknik) Bite-wing ve okluzal radyografi, nesne lokalizasyonu
10.Hafta * Radyografik uygulamalarda özel durumlar
11.Hafta *Banyo solüsyonları ve röntgen filminin banyosu
12.Hafta *Karanlık oda ve otomatik banyo makinaları
13.Hafta *Radyograf hataları ve nedenleri
14.Hafta *Radyogramların incelenmesi; Dişler ve destek dokular, restoratif materyaller ve yabancı cisimler,
15.Hafta *Ara sınav
16.Hafta *Maksillanın radyografik anatomisi Mandibulanın radyografik anatomisi
17.Hafta *Okluzal radyograflarda anatomik oluşumlar; maxilla ve mandibulanın radyografik anatomisi
18.Hafta *Radyografide yasal uygulamalar; Tüzük ve yönetmelikler; Çalışma ortamında radyografi uygulamaları
19.Hafta *Panoramik radyografi tekniği
20.Hafta *Panoramik film hataları
21.Hafta *Panoramik anatomi
22.Hafta *Ekstraoral radyografik metotlar
23.Hafta *Guidelines for prescribing dental radiographs
24.Hafta *Radyografilerin yorumlama prensipleri
25.Hafta *Diş çürükleri
26.Hafta *Periodontal hastalıklar
27.Hafta *Ara sınav
28.Hafta *Dijital görüntüleme
29.Hafta *İleri radyografi yöntemleri
30.Hafta *Dönem sonu sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 1,00 2,00
Ödev 2 1,00 2,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 27 1,00 27,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 40 1,00 40,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 40 1,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 1,00 1,00
Araştırma Sunumu 0 0,00 0,00
Seminer 1 1,00 1,00
Toplam : 114,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00