Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DENT326 ORAL MİKYOBİYOLOJİ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Periodontal hastalıkların mikrobiyolojisi, periodontal hastalıkta konak ve mikroorganizma etkileşimleri, temel immünite, konak ve mikroorganizma etkileşimindeki immünolojik olaylar hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği : Dental plak mikroorganizmaları ile periodontal hastalık ilişkisi, spesifik periodontal hastalıklarla ilişkili mikroorganizmalar, periodontopatojenlerin özellikleri, konak-mikroorganizma etkileşiminde mikroorganizmaların rolü, periodontal mikrobiyolojide gelişmeler, immünitede rol alan hücreler, kompleman, transendoteliyal migrasyon, lökosit fonksiyonları, spesifik immün cevaplar, T-hücre cevapları, B hücre cevapları ve antikorlar,konak-mikroorganizma etkileşiminde immünolojik olaylar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Carranza FA, Takei HH, Newman HG. Carranza’s clinical periodontology, 11th edition, WB Saunders Company Philadelphia, 2012. Lindhe J., Karring T., Lang N.P. Clinical periodontology and implant dentistry, Munksgaard, Copenhagen 2008
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Slaytlarla ve video ile desteklenmiş anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ---
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Süreyya Gül Yurtsever
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Süreyya Gül Yurtsever
Dersin Verilişi : ---

  • 1 Periodontal hastalıkla ilişkili mikroorganizmalar hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 2 Periodontal hastalıkta konak ile mikroorganizma etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 3 Temel immünite hakkında bilgi sahibi olmak
  • 4 Periodontal hastalıkta konak ile mikroorganizma etkileşimlerindeki immünolojik olaylar hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 5 Periodontal hastalıkta konak ile mikroorganizma etkileşimlerindeki immünolojik olaylar hakkında bilgi sahibi olmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dental plak mikroorganizmaları ile periodontal hastalık ilişkisi
2.Hafta *Dental plak mikroorganizmaları ile periodontal hastalık ilişkisi
3.Hafta *Spesifik periodontal hastalıklarla ilişkili mikroorganizmalar
4.Hafta *Periodontopatojenlerin özellikleri
5.Hafta *Konak-mikroorganizma etkileşiminde mikroorganizmaların rolü
6.Hafta *Konak-mikroorganizma etkileşiminde mikroorganizmaların rolü
7.Hafta *Periodontal mikrobiyolojide gelişmeler
8.Hafta *İmmünitede rol alan hücreler
9.Hafta *İmmünitede rol alan hücreler
10.Hafta *Kompleman
11.Hafta *Transendoteliyal migrasyon, lökosit fonksiyonları
12.Hafta *Spesifik immün cevaplar, T-hücre cevapları, B hücre cevapları ve antikorlar
13.Hafta *Spesifik immün cevaplar, T-hücre cevapları, B hücre cevapları ve antikorlar
14.Hafta *Konak-mikroorganizma etkileşiminde immünolojik olaylar.

  • 1 Vize : 50,000
  • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 16 1,00 16,00
Toplam : 18,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 1
AKTS : 1,00