Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE310 FOTOGRAMETRİK MODELLEME 3,00 5,00 0,00 0,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, hava fotogrametrisi yöntemi ile fotogrametrik harita, ortofoto, Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) üretimine ilişkin proje işlem adımları, kullanılan yöntemlere ilişkin temel bilgilerin verilmesidir. Öğrenciler bu dersi aldıktan sonra fotogrametrik harita, ortofoto ve SYM projelerinde kullanılan yöntemlere ilişkin temel bilgi birikimine sahip olacaktır.için gerekli temel bilgileri vermek amacını taşımaktadır.
Dersin İçeriği : Hava fotogrametrisi yöntemi ile fotogrametrik harita üretimi işlem adımları, hava fotoğraflarının çekimine ilişkin uçuş planlaması, yer kontrol noktalarının planlanması ve işaretlenmesi, fotoğrafların çekimi, hava fotoğraflarının yöneltilmesi, fotogrametrik nirengi, stereo değerlendirme, konum ve yükseklik doğruluğu, fotogrametrik harita, ortofoto, SYM üretim projeleri ve üç boyutlu modelleme
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Kraus, K., Photogrametry Volume 1, Fundamentals and Standard Processes, 389 P., Germany, 1993 2. Kraus, K., Photogrametry Volume 2, Advanced Methods and Applications, Germany, 459 P. 3. Mikhail, E., M., Bethel, S., J., McGlone, J., C., 2001, Modern Photogrammetry, John Wiley-Sons, USA, 473 P, 1997. 4. Wolf, P., R., Dewitt, B., A.,Elements of Photogrammetry with applications in GIS, 3rd Edition, The McGraw-Hill companies, USA, 2000. 5. Close Range Photogrammetry and Machine Vision, K.B. Atkinson, ISBN:187032446X, Whittles Publishing, 1996. 6. Luhmann T., Close range photogrammetry: Principles, methods and applications, Publisher: Whittles, Scotland, Pages: 1-510 ISBN: 1870325508, 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders, tartışma, sınav.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Derse katılım önemlidir
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Müge Ağca
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : bulunmamaktadır
Dersin Verilişi : yüzyüze

  • 1 Öğrenciler fotogrametrik harita üretimi süreçlerini tanımlar
  • 2 Öğrenciler, fotogrametride hava fotoğraflarının çekimine ilişkin uçuş planlamasına yönelik parametreleri hesaplar.
  • 3 Öğrenciler fotogrametrik nirengi yönteminin fotogrametrik harita doğruluğuna etkilerini sorgular.
  • 4 Öğrenciler fotogrametrik harita, ortofoto üretim projelerinde seçilen uçuş parametrelerinin konum ve yükseklik doğruluğuna etkilerini analiz eder.
  • 5 İleri fotogrammetrik teknolojiler kullanrak (LIDAR) haritalamalar yapmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Temel tanım ve kavramlar
2.Hafta *Hava fotoğraflarının çekimine ilişkin uçuş planlaması ve uçuş yönetimi
3.Hafta *Fotogrametrik nirengi dengelemesi ve hata teorisi
4.Hafta *Lidar teknolojisi ve harita üretimi
5.Hafta *Lidar teknolojisi ve harita üretimi
6.Hafta *Fotogrametrik yöntemle harita yapımı projeleri
7.Hafta *ara sınav
8.Hafta *Fotogrametrik yöntemle harita yapımı projeleri
9.Hafta *Fotogrametrik yöntemle harita yapımı projeleri
10.Hafta *Fotogrametrik yöntemle harita yapımı projeleri
11.Hafta *Mini proje 1
12.Hafta *Sunumlar
13.Hafta *Mini proje 2
14.Hafta *Sunumlar

  • 1 Final : 40,000
  • 2 Proje : 30,000
  • 3 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Proje 2 14,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 130,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00