Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CHE101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA 2,00 0,00 2,00 4,00 7,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kimyanin ogrencilere tanitimi, pozitif bilimde kimyanin yeri ve onemi, analtik dusunce yapisinin gelistirilmesi, muhendislikte kimya uygulamalarinin ogretilmesi, problem cozumlerinde kimyanin onemi ve gereginin kavratilmasi, sentez, analiz, muhakeme gucunun kimya bakis acisiyla gelistirilmesi.
Dersin İçeriği : Chemistry for Engineers dersi, 100% ingilizce verilen bir derstir. Asagidaki course contents kisminda yazildigi sekilde Genel giris ile baslar ve atom ve yapisi, periyodik cetvel, sulu cozeltilerde asit.baz, termodinamik, gazlar, Malzeme kimyasi, Redox reaksiyonlari gibi konulari kapsamaktadir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : General Chemistry: Principles and Modern Applications 10th Ed.; Petrucci, Herring, Madura, Bissonnnette (Course textbook). Suggested Additional Readings and Metarials: Darrell Ebbing, Steven D. Gammon; General Chemistry, 9th Ed.; 2007
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatimi, PPT sunumlari, Online egitim ve ogretim materyalleri, Gosteri, Deney, Gozlem, Soru-Cevap, Problem Cozumleri.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Copy of the textbook and the solution manual are available through the internet. Thus, it is not a must to buy the required textbook. But, I strongly advice to have one.<br />Class notes, copies of old exams, visuals and video lessons, thousands of other textbooks, and other materials are also accessible in the internet
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aykaç
Öğr. Gör. Irmak Doğan Tunç
Dr. Öğr. Üyesi Sema Demirci Uzun
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Asistan: Melike Karakaya
Dersin Verilişi : Soru-Cevap, Anlatim, Problem cozum, online kurs materyalleri, ev odevleri, okuma parcalarinin analizi, PPT sunumlar, Ogrenci merkezli aktif ogrenme teknikleri.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Chapter 1: Introduction The Study of Chemistry, Classifications of Matter, Properties of Water, Units of Measurement, Uncertainty of Measurement, Dimensional Analysis.
*Power point presentations, questions-answers, interactive learning, internet scientific web pages, khan academy etc., discussions, quizes, comments.
2.Hafta *Chapter 1: Introduction The Study of Chemistry, Classifications of Matter, Properties of Water, Units of Measurement, Uncertainty of Measurement, Dimensional Analysis.
*Power point presentations, questions-answers, interactive learning, internet scientific web pages, khan academy etc., discussions, quizes, comments.
3.Hafta *Chapter 2: Atoms and the Atomic Theory Atomic Theory of Matter, The Discover of Atomic Structure, Atomic Weights, Periodic Table, Naming Compounds
*Power point presentations, questions-answers, interactive learning, internet scientific web pages, khan academy etc., discussions, quizes, comments.
4.Hafta *Chapter 3: Stoichiometry Chemical Equations, Formula Weights, Avagadro’s Number and the Mole Emprical Formulas, Limiting Reactants.
*Power point presentations, questions-answers, interactive learning, internet scientific web pages, khan academy etc., discussions, quizes, comments.
5.Hafta *Chapter 4: Reactions in Aqueous Solutions General Properties of Aqueous Solutions, Precipitation Reactions, Acid-Base Reactions, Redox Reactions, Concentration of Solutions, Solution Stoichiometry.
*Power point presentations, questions-answers, interactive learning, internet scientific web pages, khan academy etc., discussions, quizes, comments.
6.Hafta *Chapter 5: Thermochemistry, The Nature of Energy, Enthalpy, Calorimetry, Hess’s Law, Entapies of Formation.
*Power point presentations, questions-answers, interactive learning, internet scientific web pages, khan academy etc., discussions, quizes, comments.
7.Hafta *Chapter 6. Electronic Structure of Atoms Wave Nature of Light, Line Spectra, Quantum Mechanics and Atomic Orbitals, Electron Configurations
*Power point presentations, questions-answers, interactive learning, internet scientific web pages, khan academy etc., discussions, quizes, comments.
8.Hafta *Chapter 7: Periodic Properties of the Elements Effective Nuclear Charge, Size of Atoms and Ions, Ionization Energy and Electron Affinities. Chapter 8: Basic Concepts of Chemical Bonding Lewis Symbols, Ionic and Covalent Bonding, Bond Polarity and Electronegativity, Exceptions to the Octet Rule.
*Power point presentations, questions-answers, interactive learning, internet scientific web pages, khan academy etc., discussions, quizes, comments.
9.Hafta *Chapter 7: Periodic Properties of the Elements Effective Nuclear Charge, Size of Atoms and Ions, Ionization Energy and Electron Affinities. Chapter 8: Basic Concepts of Chemical Bonding Lewis Symbols, Ionic and Covalent Bonding, Bond Polarity and Electronegativity, Exceptions to the Octet Rule.
*Power point presentations, questions-answers, interactive learning, internet scientific web pages, khan academy etc., discussions, quizes, comments.
10.Hafta *Chapter 9: Molecular Geometry and Bonding Theories The VSEPR Model, Molecular Shape and Molecular Polarity, Orbital Overlap, Molecular. Chapter 10: Gases: Characteristics of Gases, The Gase laws, Gase Mixtures and Partial Pressure, Molecular Effusion and Diffusion.
*Power point presentations, questions-answers, interactive learning, internet scientific web pages, khan academy etc., discussions, quizes, comments.
11.Hafta *Chapter 9: Molecular Geometry and Bonding Theories The VSEPR Model, Molecular Shape and Molecular Polarity, Orbital Overlap, Molecular. Chapter 10: Gases: Characteristics of Gases, The Gase laws, Gase Mixtures and Partial Pressure, Molecular Effusion and Diffusion.
*Power point presentations, questions-answers, interactive learning, internet scientific web pages, khan academy etc., discussions, quizes, comments.
12.Hafta *Chapter 11: Liquids and Intermolecular Forces, Intermolecular Forces, Select Properties of Liquids, Phase Changes, Phase Diagrams, Liquid Crystals.
*Power point presentations, questions-answers, interactive learning, internet scientific web pages, khan academy etc., discussions, quizes, comments.
13.Hafta *Chapter 12: Solids and Modern Materials, Structures of Solids, Metallic Solids, Ionic Solids, Molecular Solids, Polymeric Solids, Nanomaterials.
*Power point presentations, questions-answers, interactive learning, internet scientific web pages, khan academy etc., discussions, quizes, comments.
14.Hafta *Chapter 13: Properties of Solutions, Saturated Solutions and Solubility, Factors Affecting Solubility, Colligative Properties, Colloids.
*Power point presentations, questions-answers, interactive learning, internet scientific web pages, khan academy etc., discussions, quizes, comments.
15.Hafta *Chapter 14: Electrochemistry, Redox Reactions, Voltaic Cells, Free Energy and Redox Reactions, Batteries and Fuel Cells, Corrosion, Electrolysis.
*Power point presentations, questions-answers, interactive learning, internet scientific web pages, khan academy etc., discussions, quizes, comments.

  • 7 Vize : 30,000
  • 8 Final : 40,000
  • 9 Laboratuvar : 15,000
  • 10 Ödev : 15,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 5 2,00 10,00
Kısa Sınav 3 1,00 3,00
Proje 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Laboratuvar 7 2,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Quiz Hazırlık 3 2,00 6,00
Ev Ödevi 5 4,00 20,00
Teorik Ders Anlatım 14 2,00 28,00
Sözlü 7 1,00 7,00
Rapor 7 2,00 14,00
Toplam : 221,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 7
AKTS : 7,00