Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MEE102 STATİK 2,00 2,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste; kuvvet ve moment vektörlerinin 2 ve 3 boyutlu hesaplaması, rijid cisimler üzerine etki eden kuvvet ve moment sistemlerinin bileşenlerini bulabilme, serbest cisim diagramlarını çizebilme ve bağlantı türlerini ortaya koyabilme, kiriş ve kiriş sistemlerinde meydana gelen iç kuvvetleri hesaplayabilme, yüzeylerin ve hacimlerin geometrik özelliklerini belirleyebilme konularında temel düzeyde bilgiler verilir.
Dersin İçeriği : Statik Kavramı, 3 Boyutlu uzayda Vektör bileşenleri , Partikül Statiği, Kuvvet ve Moment kavramları, Rijid cisimlerin dengesi,Kirişlerin analizi, İç kuvvetleri, Ağırlık merkezi ve atalet momenti.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Engineering Mechanics: Statics, 12e, R.C. Hibbeler, 2010, Prentice Hall. Vector Mechanics for Engineers: Statics, 8e, F. P. Beer, E. R. Johnston and E. R. Eisenberg, 2007, McGraw-Hill.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1)Dersle ilgili Sınıf dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 2)Haftalık Düzenli Teorik Dersler 3)Laboratuar 4)Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 5)Uygulama olarak yapılacak olan problem çözümleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yoktur
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Duygu Atcı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yoktur
Dersin Verilişi : Sunum

  • 1 Aynı düzlemi paylaşan, yayılı, paralel ve genel üç boyutlu kuvvet sistemlerini anlayabilme yeteneği kazandırmak.
  • 2 Denge denklemlerini kullanarak bilinmeyen kuvvet ve momentleri hesaplayabilme yeteneği kazandırmak.
  • 3 Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarını çizme yeteneği kazandırmak.
  • 4 Rijid bir cisim için ağırlık merkezini hesaplayabilme yeteneği kazandırmak.
  • 5 Atalet momentleri hesaplayabilme yeteneğini kazandırmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Genel prensipler
2.Hafta *Kuvvet vektörleri
3.Hafta *Bir parçaçığın kuvvet vektörleri dengesi
4.Hafta *Bir parçacığın kuvvet sistem toplamı dengesi
5.Hafta *Kuvvet Sistem Toplamları
6.Hafta *Vize I
7.Hafta *Katı bir cismin dengesi
9.Hafta *Yapısal Analiz
10.Hafta *İç Kuvvetler
11.Hafta *İç Kuvvetler
12.Hafta *Vize -2
13.Hafta *Ağırlık merkezi
14.Hafta *Atalet Momenti

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 20,000
  • 3 Vize 2 : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Kısa Sınav 2 1,00 2,00
Proje 1 6,00 6,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 7 2,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 2 10,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Quiz Hazırlık 2 1,00 2,00
Toplam : 109,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00