Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EKON374 POLİTİK EKONOMİ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı lisans öğrencilerine ekonomi politik yöntemin sunulmasıdır. Bu amaçla iktisadın ana akımı dışında kalan heterodoks yöntemler incelenir. Ders ekonomi politiğin kapsamı ve metodolojisi ile başlayıp daha sonra piyasa toplumunun kökenleri ve gelişiminin incelenmesi ile devam edecektir. Bu teorik tartışmalara ek olarak, ticari ve sanayi politikaları, yatırım ve finansman yöntemleri, gelir dağılımı ve küreselleşme gibi güncel konular da ele alınacaktır.
Dersin İçeriği : Ekonomi Politiğin Kapsamı, Piyasa Toplumu, Kapitalizm üzerine eleştirel bakışlar, Kapitalizmin İstikrarı Küresel Dünyada Kapitalizm.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Robert Gilpin, (2001),"Global Political Economy: Understanding the international economic order", Princeton University Press....Polanyi, K., [1944] "The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time", Boston: Beacon, 2001.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik konu anlatımı, haftalık ödevler, soru çözümü
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Gürdal Aslan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Politikanın ve politik iktisadın genel iktisattaki yerlerini açıklamak.
  • 2 Politik iktisatta hane halkı, şirket ve devlet rolleri tam belirlemek.
  • 3 Ekonomide ortaya çıkan sorunlara, politik ve piyasa çözümlerinin getirilebilmesi.
  • 4 Konjonktür teorilerinin tarihsel süreç içerisinde analizinin yapılması.
  • 5 Türkiye için politik iktisat teorilerinin sentez edilebilmesi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Politik İktisada Giriş ve Ders Detayları
2.Hafta *Politik Ekonominin Doğası 1
3.Hafta *Politik Ekonominin Doğası 2
4.Hafta *Politik İktisadın Üç İdeolojisi 1: Liberal Perspektif
5.Hafta *Politik İktisadın Üç İdeolojisi 2: Milliyetçi Perspektif
6.Hafta *Politik İktisadın Üç İdeolojisi 3: Marksist Perspektif
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Bağımlılık Sorunu ve Ekonomik Kalkınma
9.Hafta *Devlet ve Ekonomik Kalkınma
10.Hafta *Neoklasik Ekonomi Anlayışı
11.Hafta *Yeni İktisat Teorileri
12.Hafta *Yeni İktisat Teorilerinin Politik Önemi
13.Hafta *Hegemonik İstikrar Teorisi
14.Hafta *Politik Ekonominin Ulusal Sistemleri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 5,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Toplam : 147,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00