Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL110 SOSYOLOJİYE GİRİŞ II 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersi alan öğrencilerin sosyolojik bakış açısı ile toplumsal olgu ve olayları, sosyal değişim süreçlerini, toplumsal kurumları ve gündelik yaşamın dinamiklerini çözümleyebilmeleri; teorik bakış açılarını eleştirel değerlendirmeye tabi tutabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Sosyolojik bakış açısı, sosyolojik yöntemin alanı ve sınırları; sosyal yapıdaki değişimler, sosyal kontrol, çatışma, eşitsizlik; sosyal sapma, göç, şehirleşme ve küreselleşme.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Anthony Giddens, (2013), Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, Gordon Marshall,(2003), Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları. Stephen Turner, (2013), Sosyal Teori ve Sosyoloji, Küre Yayınları. Hans Freyer, (2012), Sosyoloji Kuramları Tarihi, Doğu Batı Yayınları. İhsan Sezal, (2012),Sosyolojiye Giriş, Beta Basım.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, sunumlar ve soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Öğrencilere;<br />1- Sosyolojik bakış açısının diğer sosyal bilimlerle ilişkisini ve ayırt edici<br />yönlerini öğretmek<br />2- Temel sosyolojik kavramların açılımlarını ve imkânlarını öğretmek.<br />3- Sosyolojik düşünmenin yöntemini ve mantığını öğretmek<br />4- Toplumsal yapı, kültür, birey ve toplum ilişkisi konularını öğretme
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Toplumsal yapı ve değişimin dinamiklerini kavrar
  • 2 Sosyolojinin ne olduğuna ve gündelik yaşama nasıl uygulanacağına dair geniş bir bakış açısı edinir.
  • 3 Sosyolojik perspektifi yerel ve küresel bağlama uygulayabilir.
  • 4 Farklı teorik yaklaşımları sentezleyebilir.
  • 5 Sosyolojiye ve onun gündelik hayata nasıl uygulanacağına dair geniş bir bakış açısı kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sosyal kurumlar, aile , din, devlet
2.Hafta *Sosyal kurumlar, bürokrasi, economy
3.Hafta *Kültür, kültürel bölünme, popüler kültür
4.Hafta *Sosyal tabakalaşma ve tabakalaşma sistemi
5.Hafta *Sosyal sınıflar ve çatışma
6.Hafta *Sosyal etkileşim ve gündelik yaşam
7.Hafta *Sapma ve suç sosyolojisi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Kentleşme ve göç
10.Hafta *İdeoloji, etnisite ve kimlik
11.Hafta *Toplumsal cinsiyet
12.Hafta *Modernizm, postmodernizm
13.Hafta *Küreselleşme ve boyutları
14.Hafta *Türkiye'de Sosyoloji ve Geleceği

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 2 12,00 24,00
Ara Sınav Hazırlık 3 2,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 5 2,00 10,00
Teorik Ders Anlatım 3 10,00 30,00
Toplam : 114,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00