Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL108 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, öğrencilere gelişim psikolojisi alt alanını tanıtmak ve bu alt alanın içerdiği temel konulardan, kuramlardan ve araştırma yöntemlerinden bahsetmektir. Ayrıca, bireyin yaşamı süresince hangi gelişim dönemlerinden geçtiği ve bu dönemlerden geçerken edindiği görevlerin neler olduğuna dair fikir sahibi olunmasıdır.
Dersin İçeriği : Gelişim psikolojisinin tanımı, tarihsel bakışı, genetik ve kalıtım ikilemi, başlıca gelişim kuramları, gelişim psikolojisi araştırma desenleri, doğum öncesi ve doğum süreci, bebeklik dönemi fiziksel, motor, duyusal, algısal, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimi, çocukluk dönemi fiziksel, bilişsel gelişimi ve sosyo-duygusal gelişimi, ergenlik dönemi fiziksel, bilişsel gelişimi ve sosyo-duygusal gelişimi, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerine genel bakış
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Bee, H. & Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi, Kaknüs Yayınları.<br />Gander, M.J. & Gardiner H.W. (2001). Çocuk ve Ergen Gelişimi, İmge Kitabevi.<br />Santrock, J.W. (2015). Yaşam Boyu Gelişim: Gelişim Psikolojisi, Nobel Yayınları.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, örnek verme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Gelişim Psikoloji alt alanı hakkında fikir sahibi olmak
  • 2 Gelişim Psikolojisi'yle ilgili temel kavram, kuram ve araştırma sonuçları hakkında genel bilgi edinmek
  • 3 Yaşam boyu gelişimin basamaklarını ve döneme özgü kazanılan temel becerileri bilmek
  • 4 Başlıca gelişim dönemleri olan bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • 5 Fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal alandaki gelişimsel kazanımları hakkında bilgi sahibi olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı, değerlendirme şeklinin aktarılması, gelişim psikolojisi alt alanının tanıtımı
2.Hafta *Yaşam boyu gelişim bakış açısı, gelişimin doğası ve gelişim kuramları
3.Hafta *Gelişim kuramları ve kullanılan araştırma yöntemlerine bakış
4.Hafta *Biyolojik başlangıç ve doğum öncesi gelişim, gelişimde karşılaşılan sorunlar, fetal değerlendirme ve tedavi konularının incelenmesi, doğum süreci
5.Hafta *Bebeklikte fiziksel, duyusal, algısal ve bilişsel gelişim
6.Hafta *Bebeklikte bilişsel gelişim, sosyo-duygusal gelişim
7.Hafta *Çocuk dönemi ve evreleri, çocukluk döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Çocukluk döneminde bilişsel gelişim, sosyo-duygusal gelişim
10.Hafta *Ergenlikte fiziksel ve bilişsel gelişim
11.Hafta *Ergenlikte sosyo-duygusal gelişim
12.Hafta *Yetişkinlik dönemi ve evreleri, temel özellikleri
13.Hafta *Yaşlılık dönemi
14.Hafta *Yaşlılık dönemi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Toplam : 121,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00