Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL109 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste öğrencilere sosyolojik düşüncenin kaynaklarının ve sosyolojinin temel kavramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Sosyolojik düşüncenin kaynakları, sosyolojik yöntem ve ilkeler, sosyolojide öncü düşünürler ve görüşleri, sosyolojinin temel kavramları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Anthony Giddens, (2013), Sosyoloji, Kırmızı Yayınları. Gordon Marshall,(2003), Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları. Stephen Turner, (2013), Sosyal Teori ve Sosyoloji, Küre Yayınları. Hans Freyer, (2012), Sosyoloji Kuramları Tarihi, Doğu Batı Yayınları. İhsan Sezal, (2012), Sosyolojiye Giriş, Beta Basım.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, sunumlar ve soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Öğrencilere;<br />1- Sosyolojik bakış açısının diğer sosyal bilimlerle ilişkisini ve ayırt edici<br />yönlerini öğretmek<br />2- Temel sosyolojik kavramların açılımlarını ve imkânlarını öğretmek.<br />3- Sosyolojik düşünmenin yöntemini ve mantığını öğretmek<br />4- Toplumsal yapı, kültür, birey ve toplum ilişkisi konularını öğretmek
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Sosyolojik düşüncenin temel kaynaklarını tanır.
  • 2 Disiplinin temel kavramlarını öğrenir.
  • 3 Toplumsal olgu ve olayları kavrama ve açıklama becerisi kazanır.
  • 4 Sosyolojiye ve onun gündelik hayata nasıl uygulanacağına dair geniş bir bakış açısı kazanır.
  • 5 Disiplinin temel düşünürlerini öğrenir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin İçerik ve kaynaklarının tanıtımı
2.Hafta *Sosyoloji nedir? Sosyolojinin konusu nedir?
3.Hafta *Öncü düşünürler ve fikirler
4.Hafta *Sosyolojinin doğuşu
5.Hafta *sosyolojinin doğuşu
6.Hafta *Sosyal olgu ve olay nedir?
7.Hafta *Toplum tipleri ve toplumun temel nitelikleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Sosyal yapı ve sosyal yapının temel unsurları
10.Hafta *Sosyal statü, roller, gruplar ve kurumlar
11.Hafta *Kültür, normlar ve norm çatışması
12.Hafta *Toplumsallaşma ve toplumsallaşma süreçleri
13.Hafta *Sosyal değişim süreçleri
14.Hafta *Çağdaş toplumun dönüşümü
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 5 2,00 10,00
Ara Sınav Hazırlık 3 2,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 5 2,00 10,00
Ev Ödevi 3 3,00 9,00
Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri/Projeleri 5 2,00 10,00
Toplam : 109,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00