Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL107 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, psikoloji biliminin temel kavramlarını, kullandığı bilimsel araştırma metotlarını, tarihsel sürecinde yer alan önemli kuramcılarını ve psikolojinin alt alanlarının temel araştırma konularını öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Bilim olarak psikoloji, psikoloji biliminin başlıca kuramları, psikolojide kullanılan başlıca bilimsel yöntemler, davranışın fizyolojik temelleri, duyum ve algı, bilinç ve farklı bilinç durumları, öğrenme ve bellek süreçleri, zeka kavramı ve ölçümü, yaşam boyu gelişim, güdüler ve duygular, stres, kişilik ve kişilik kuramları, anormal psikolojisi, sosyal psikolojinin temel çalışma konuları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2014). Psychology and Life, Pearson.<br />Morris, C.G.(1996). Psikolojiyi Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları<br />Plotnik, R. (2009). Psikoloji’ye Giriş, Kaknüs Yayınları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze anlatım, soru cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevinç Tok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Psikoloji bilimini ve gerek kuramsal gerekse de uygulamalı alt alanlarını tanımlayabilmek
  • 2 Farklı psikolojik kuram ve yaklaşımları tanımlayabilmek
  • 3 İnsanın geçirdiği gelişim dönemlerinin tüm basamaklarını tanımlayabilmek
  • 4 İnsan davranışının altında yatan farklı temelleri (örneğin fizyolojik, bilişsel gibi) açıklayabilmek ve bu konulara ilişkin temel kavramları tanımlayabilmek
  • 5 Kişiliği tanımlayabilmek ve kişiliği açıklamaya yönelik farklı kuram ve yaklaşımları tanımlayabilmek
  • 6 İnsan davranışının altında yatan temel konulara ilişkin temel kavramları (örneğin, güdüler, duygular, zeka, stres gibi) tanımlayabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse giriş: Önemi, içeriği, kuralları
2.Hafta *Psikoloji alanını, alt alanlarını, tarihsel gelişimini ve modern yaklaşımları tanıma
3.Hafta *Davranışın psikolojik temelleri.
4.Hafta *Duyum ve algı
5.Hafta *Bilinlilik ve bilinçlilik halleri, uyku
6.Hafta *öğrenme, hafıza ve diğer bilişsel süreçler
7.Hafta *zeka ve zeka ölçütleri
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *yaşam boyu gelişim
10.Hafta *güdüler ve duygular
11.Hafta *stres
12.Hafta *kişilik ve kişilik teorileri
13.Hafta *Anormallik Psikolojisi
14.Hafta *Sosyal psikolojinin konuları ve temel kavramları.
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Toplam : 121,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00