Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE380* HİDROLOJİ VE SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ 3,00 1,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Su kaynaklarının geliştirilmesini ve su kaynaklarını geliştirmek için gerekli su yapılarını tasarlamayı, öğretmek
Dersin İçeriği : Su kaynaklarına giriş, hidrograf analizi, taşkın ötelemesi,rezervuar, barajlar, bağlamalar, dolusavak, akarsularda katı madde hareketi, hidroelektrik enerjisi, su temini, sulama, drenaj
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Mays, L.W. Water Resources Engineering, Wiley, 2010. (2nd edition) 2. Yanmaz, A.M. 2013. Applied Water Resources Engineering, 4th Edition, METU Press, Ankara. 3. Usul N. Engineering Hydrology, METU Press. (4th‐ Edition) 4. Hansen, V.E., Israelsen, O.W., and Stringham, G.E., 1980. Irrigation Principles and Practices, John Wiley and Sons, New York.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Gökçen Bombar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Hidrograf analizini anlamak
  • 2 Taşkın ötelemesini anlamak
  • 3 Akarsulardaki sediment taşınımını hesaplamalarını yapabilmek
  • 4 Barajları planlamak
  • 5 Bağlama tasarlamak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Su Kaynakları Mühendisliğine Giriş
2.Hafta *Hidrolik Tasarım için Hidroloji
3.Hafta *Hidrolik Tasarım için Hidroloji
4.Hafta *Hidrolik Tasarım için Hidroloji
5.Hafta *Hidrolik Tasarım için Hidroloji
6.Hafta *Rezervuar
7.Hafta *Rezervuar
8.Hafta *Bağlamalar
9.Hafta *Bağlamalar
10.Hafta *Barajlar ve Dolu Savak
11.Hafta *Barajlar ve Dolu Savak
12.Hafta *Barajlar ve Dolu Savak
13.Hafta *Sediment Taşınımı
14.Hafta *Hidroelektrik

  • 1 Vize : 50,000
  • 2 Ödev : 10,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Final 1 2,00 2,00
Ev Ödevi 3 3,00 9,00
Toplam : 15,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 0
AKTS : 5,00