Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE201 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN TEMELLERİ 2,00 0,00 1,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Konum ve deniz seviyesinden yüksekliklerinin ölçümü anlatılacaktır.
Dersin İçeriği : 1 Topografyanın tarifi, mühendislikteki yeri 2 Uzunluk ölçümleri, kullanılan cihazlar, ölçümlerde yapılan hata ve yanlışlıklar, klasik ve fotoğrametrik ölçüm metodları, harita çizimi ile ilgili genel bilgiler. 3 Bir doğruya dik inme, dik çıkma, eğik ölçüm, küçük alanların ölçülmesi, alım yöntemleri 4 Alan hesabı, koordinat yöntemi, planimetre yöntemi 5 Koordinatların hesabı, üçgenleme yöntemi 6 Topografyada kullanılan açılar, poligon çeşitleri ve uygulamaları 7 Kapalı ve açık poligonlar, poligon hesaplamaları 8 Arazi ölçümlerine dayalı uygulama, ölçüm yöntemleri, harita yapımına ilişkin genel bilgiler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders Notları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ödev, proje
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Oruç Altıntaşı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Ölçü birimleri ve ölçek kavramlarını anımsamak
  • 2 Ölçüm yöntemlerini arazide uygulamak
  • 3 Arazi bilgisini kâğıda aktarmak
  • 4 Yapılan arazi ölçüm çalışmaları ve elde edilen sonuçları rapor haline getirmek
  • 5 Doğrudan ve dolaylı ölçüm yapabilen ölçü aletlerini tanımak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Giriş
3.Hafta *Uzunluk ölçümleri, kullanılan cihazlar, ölçümlerde yapılan hata ve yanlışlıklar, klasik ve fotoğrametrik ölçüm metodları, harita çizimi ile ilgili genel bilgiler.
4.Hafta *Uzunluk ölçümleri, kullanılan cihazlar, ölçümlerde yapılan hata ve yanlışlıklar, klasik ve fotoğrametrik ölçüm metodları, harita çizimi ile ilgili genel bilgiler.
5.Hafta * Uzunluk ölçümleri, kullanılan cihazlar, ölçümlerde yapılan hata ve yanlışlıklar, klasik ve fotoğrametrik ölçüm metodları, harita çizimi ile ilgili genel bilgiler.
6.Hafta *Alan hesabı, koordinat yöntemi, planimetre yöntemi
Koordinatların hesabı, üçgenleme yöntemi
Topografyada kullanılan açılar, poligon çeşitleri ve uygulamaları
7.Hafta *Alan hesabı, koordinat yöntemi, planimetre yöntemi
Koordinatların hesabı, üçgenleme yöntemi
Topografyada kullanılan açılar, poligon çeşitleri ve uygulamaları
8.Hafta *Alan hesabı, koordinat yöntemi, planimetre yöntemi
Koordinatların hesabı, üçgenleme yöntemi
Topografyada kullanılan açılar, poligon çeşitleri ve uygulamaları
9.Hafta *Alan hesabı, koordinat yöntemi, planimetre yöntemi Koordinatların hesabı, üçgenleme yöntemi Topografyada kullanılan açılar, poligon çeşitleri ve uygulamaları
10.Hafta * Bir doğruya dik inme, dik çıkma, eğik ölçüm, küçük alanların ölçülmesi, alım yöntemleri Alan hesabı, koordinat yöntemi, planimetre yöntemi Koordinatların hesabı, üçgenleme yöntemi
11.Hafta *Teodolit ve yapısı, teodolit kullanımı, açı ölçmelerinde kullanılan diğer aletler
Takeometri, takeometrik alım işlemleri, takeometrik karne hesaplamaları
Yükseklik ölçümleri, geometrik ve kutupsal nivelman hesaplamaları
12.Hafta *Teodolit ve yapısı, teodolit kullanımı, açı ölçmelerinde kullanılan diğer aletler
Takeometri, takeometrik alım işlemleri, takeometrik karne hesaplamaları
Yükseklik ölçümleri, geometrik ve kutupsal nivelman hesaplamaları
13.Hafta *Teodolit ve yapısı, teodolit kullanımı, açı ölçmelerinde kullanılan diğer aletler
Takeometri, takeometrik alım işlemleri, takeometrik karne hesaplamaları
Yükseklik ölçümleri, geometrik ve kutupsal nivelman hesaplamaları
14.Hafta *Teodolit ve yapısı, teodolit kullanımı, açı ölçmelerinde kullanılan diğer aletler
Takeometri, takeometrik alım işlemleri, takeometrik karne hesaplamaları
Yükseklik ölçümleri, geometrik ve kutupsal nivelman hesaplamaları

  • 2 Vize : 25,000
  • 3 Vize 2 : 25,000
  • 4 Rapor : 10,000
  • 5 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 10,00 20,00
Ödev 3 4,00 12,00
Proje 2 15,00 30,00
Final 1 30,00 30,00
Toplam : 92,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00