Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MSE411 MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI II 3,00 4,00 0,00 5,00 7,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders endüstriyel bir ürünün nasıl ortaya çıktığını ve malzeme seçiminin tasarımda hangi safhada değerlendirildiğini anlatır. Tasarlanan ürünün parçaları için uygun özelliklerde malzeme seçiminin nasıl yapıldığını, malzeme standartlarını ve özellik veri kaynaklarını öğretir.
Dersin İçeriği : Malzeme indeksi bulunması, ilgili diyagramın kullanılması ve nihai malzeme seçimi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ana kaynak: 1. Materials Selection in Mechanical Design, by M:F:Ashby, Butterworth&Heinemann, 2003 UK Yardımcı kaynaklar: 1. Selection and Use of Engineering Materials, by F.A.A. Crane and J.A. Charles, Butterworths, 2003 UK
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunuşlar üzerinden anlatmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Diğer kaynaklar ve elektronik kaynaklar.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Onur Ertuğrul
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Ders sunumları ve projeye dayalı öğrenme. Öğrenciler 3 kişilik tasarım projesi takımları oluşturur ve bir yıl içi projesi hazırlar. Proje dönem sonunda yazılı ve sözlü olarak sunulur.

 • 1 Yeni bir ürün tasarımının kademelerini ve kavram geliştirmeyi öğrenmiş olmak,
 • 2 Ürünün parçalarının fonksiyonlarına uygun malzeme gerektiğini öğrenmiş olmak,
 • 3 Tasarımda kullanılacak malzeme özelliklerinin tanımlarını ve ölçümlerini öğrenmiş olmak.
 • 4 Malzeme sınıflarını, sınıfsal özelliklerini ve davranışlarını öğrenmiş olmak,
 • 5 Malzeme indeksini belirleyip uygun diyagramlar kullanarak malzeme seçmeyi öğrenmiş olmak,
 • 6 Parça üretim prosesinin, malzemeye ait mikro biçim ve makro biçimin parça özelliklerine ve malzeme seçimine etkilerini öğrenmiş olmak,
 • 7 Mevcut malzemelere ait standartları ve özellik veri kaynaklarını öğrenmiş olmak,
 • 8 Bir projeyi yazılı ve sözlü olarak sunabilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş, insanlık tarihinde malzeme ve medeniyetlerin oluşumu,
2.Hafta *Yeni bir ürün tasarımının kademeleri, tasarlanacak ürün fonksiyonuna yönelik kavram geliştirme,
3.Hafta *Ürünün bütününü oluşturan parçaların fonksiyonlarına uygun malzeme kullanılarak üretilme gereği,
4.Hafta *Parça fonksiyonu ve parçanın tasarımındaki hedefe bağlı olarak malzeme seçiminin adımları,
5.Hafta *Tasarımda kullanılacak malzeme özelliklerinin tanımlanması ve elastisite modülü, mukavemet, ve tokluk gibi özelliklerin ölçülmesi.
6.Hafta *Günümüzde mevcut malzeme sınıfları ve özellikleri. Malzeme indeksi kavramı.
7.Hafta *1. Ara sınav
8.Hafta *Farklı konstrüksiyon elemanları için farklı hedeflere göre malzeme indeksinin belirlenmesi
9.Hafta * Belirlenen malzeme indeksini maksimize eden özelliklere sahip malzeme seçme,
10.Hafta *Parça üretiminde kullanılacak malzeme seçiminde imalat prosesinin etkileri,
11.Hafta *Malzemeye ait mikro biçim ve makro biçimin malzeme indeksine ve seçimine etkisi,
12.Hafta *Yıliçi Projesi sunumları.

 • 2 Ev Ödevi : 10,000
 • 3 Final : 50,000
 • 4 Proje : 10,000
 • 5 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Proje 1 40,00 40,00
Final 1 3,00 3,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Bütünleme 1 3,00 3,00
Teorik Ders Anlatım 13 5,00 65,00
Toplam : 200,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 7
AKTS : 7,00