Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BME418 KÖK HÜCRELERİ VE KLİNİK UYGULAMALAR 3,00 1,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı kök hücrelerin tanınması, sınıflandırılması, doku oluşumu, gelişimi ve yara iyileşmesinde ve bunun yanında doku mühendisliği ve hücre tabanlı yenileme tedavilerinde kullanımındaki rolünün incelenmesidir.
Dersin İçeriği : Kök hücre mühendisliğine giriş; kök hücre ve mikroçevre; kök hücrelerin sınıflandırılması; embriyonik kök hücre; mezenkimal kök hücre; uyarılmış pluripotent kök hücreler; endothelial yapıcı hücreler; kanser kök hücreler; kök hücrelerin farklılaşması; tedavi amaçlı kök hücre kullanımı; kök hücrelerin foku mühendisliği uygulamalarındaki önemi; kök hücre çalışmalarındaki etik konular.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Bernhard Palsson, Sangeeta N. Bhatia,“Tissue Engineering“, Pearson (2004). • Artmann, Gerhard M.; Minger, Stephen; Hescheler, Jürgen, “Stem Cell Engineering (Principles and Applications)”,Springer (2011).
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Didem Şen Karaman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Ar.Gör. Günnur Onak
Dersin Verilişi : Sunum ve proje

  • 1 Farklı kök hücre çeşitlerinin öğrenilmesi
  • 2 Kök hücre uygulamalarında tedavi amaçlı kullanımlarının kavranması
  • 3 Kök hücreleri spesifik hücre hatlarına dönüşüm proseslerinin incelenmesi,
  • 4 Konuya yönelik makalelerin bulunabilmesi amaçlı literatür araştırması yapılması, bulunan makalelerin okunması, özetlenmesi ve sözlü olarak sunumu,
  • 5 Kök hücre kullanımındaki etik konuların tartışılması,

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1 Kök hücre mühendisliğine giriş, kök hücre çalışmalarının tarihçesi, kök hücrelerin temel yapıları, telomeraz ve yenilenebilirlik;
2.Hafta *Kök hücrelerin sınıflandırılması, embriyonik kök hücreler, mezenkimal kök hücreler
3.Hafta *Kök hücrelerin sınıflandırılması, endothelial yapıcı hücreler, nöron yapıcı kök hücreler, karaciğer kök hücreleri, uyarılmış pluripotent kök hücreler
4.Hafta *Hücresel prosesler, kök hücre farklılaşması. Göçü ve ölümü
5.Hafta *Hücresel proseslerin koordinasyonu, çözünebilir sinyaller, kök hücre ECM etkileşimi, mekanik etkiye kök hücrelerin reaksiyonu;

6.Hafta *Kök hücrelerin in vitro kültüvasyonu;
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Kök hücrelerin biyomalzemeler doku iskelelerinde kültüvasyonu, biyomalzeme çeşitleri;
9.Hafta *Uygun hale getirilmiş biyomalzemeler, sentetik peptidler, sentetik peptidlerin fonksiyonu;

10.Hafta *Tedavi amaçlı kök hücre kullanımının örnekleri, mezenkimal kök hücrelerin osteojenik ve chondrojenik farklılaşması ;
11.Hafta *Tedavi amaçlı kök hücre kullanımının örnekleri, damarlanma, endothelial yapıcı hücrelerin damarlanması;
12.Hafta *Kök hücreler ve kanser, kanser kök hücreler, kanser dokudaki kanser kök hücrelerin hedeflenmesinde kullanılan teknikler
13.Hafta *Öğrenci final proje sunumları
14.Hafta *Öğrenci final proje sunumları
*Student presentations of final projects.
15.Hafta *Final Sınavı


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 14,00 14,00
Ödev 2 6,00 12,00
Kısa Sınav 2 8,00 16,00
Proje 1 20,00 20,00
Final 1 20,00 20,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Quiz Hazırlık 2 10,00 20,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00