Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME413 MEKANİK TASARIM ARAŞTIRMALARI 2,00 2,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : [1] Bir makina mühendisliği sistemi (ve / veya ürün tasarımı) tasarlama konusunda yetkin olma [2] Bir mühendislik sisteminin (ürün) konsept, şekillendirme, detay bazında nasıl tasarlanacağı konsunda bilgi sahibi olma [3] Makina mühendisliği eğitimi boyunca edinilen bilgi ve becerileri bütünleştirme. [4] Proje yönetimi ilkelerini, üretim için tasarımı tasarımın, yasal, etik, kalite ve ekonomik yönünü anlama
Dersin İçeriği : [1] Tasarıma Giriş (Mühendislik Tasarımı, Makina Mühendisliği Tasarımı, Mekanik Tasarım, Termo-Akışkan Tasarım) [2] Ürün Tasarım ve Geliştirme Süreci (Ürün ve Proses Döngüleri, Teknik ve Ticari Yönden Tasarım, Eşzamanlı Mühendislik, Pazarlama) [3] Problem Tanımı ve İhtiyaç Tanımlaması Müşteri İhtiyaçları, Mühendislik Karakteristikleri, Kalite Fonksiyonu Yayınımı - QFD, Ürün Tasarım Özellikleri) [4] Tasarım Ekipleri, Takım Davranışı ve Araçları (Takım Dinamiği, Problem Çözme Araçları, Zaman Yönetimi, Planlama, Çizelgeleme ve Proje Yönetimi, Raporlama) [5] Tasarım Enformatiği (Kodlar, Standartlar, Tasarım Bilgi Yönetimi, Ürün Veri Yönetimi, Ürün Yaşam Döngüsü) [6] Kavramsal Tasarım (Yaratıcılık ve Problem Çözme, Tasarım Süreçleri ve Morfoloji, TRIZ - Yaratıcı Problem Çözme Kuramı) [7] Karar Verme ve Kavram Seçimi (Karar Ağaçları, Değerlendirme Süreci ve Grafikler) [8] Uygulama Tasarımı (Konstrüksiyon) (Fonksiyonel Analiz, Ürün Mimarisi, Yapı Tasarımı, Ürün Ağaçları, Parametrik Tasarım, Boyutlandırma ve Toleranslar, Estetik, Endüstriyel Tasarım ve Ergonomi, Prototipleme ve Test, X için Tasarım) [9] Detay Tasarımı (Tasarım ve İmalat Bilgileri, Tasarım ve İş Faaliyetleri, Parçalar, Bileşenler, Montaj ve Sistemler) [10] Malzemelerin Seçimi ve Tasarımı   (Performans Gereksinimleri, Malzeme Maliyeti) [11] Üretim Mühendisliği Tasarımı  (Üretim Fonksiyonları, DFM, DFA, Üretim Maliyeti), Sürdürülebilirlik ve Eko-Tasarım [12] Risk, Güvenilirlik ve Güvenlik (Olasılıksal Mekanik Tasarım, HTEA, Hata Ağaçı Analizi) [13] Kalite, SağlamTasarım ve Optimizasyon (Toplam Kalite, Tasarımla Kalite, QFD, Sağlam Tasarım, Tasarım Optimizasyonu) [14]Ekonomik Karar Verme ve Mühendislik Ekonomisi (Maliyet Karşılaştırması, Amortisman, Karlılık, Başabaş Analizi, Fayda Maliyet Analizi [15] Maliyet Mühendisliği (Maliyet, Satınal – Üret Kararı, Değer Analizi) [16] Mühendislik Tasarımında Yasal ve Etik Konular (Ürün Sorumluluğu, Fikri Mülkiyet, Yasal ve Etik Alan, Etik Kodları)
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders Kitabı: Dieter, G. D., Schmidt, L. C., “Engineering Design”, 5th edition, McGraw-Hill, New York, 2013 Kaynaklar: [1] Dieter, G. D., Schmidt, L. C., “Engineering Design”, 5th edition, McGraw-Hill, New York, 2013 [2] Ullman, D.,G. “The Mechanical Design Process”, 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2003 [3] Ulrich, K.T., Eppinger, S.D., “Product Design and Development”, 5th edition, McGraw-Hill, New York, 2016 [4] Otto, K., Wood, K., “Product Design: Techniques in Reverse Engineering and New Product Development”, Pearson, New York, 2000 [5] Dominick, P.G., Demel, J.T., Lawbaugh, W. M.,‎ Freuler, R.J., Kinzel, G. L., ‎ Fromm, E., “Tools and Tactics of Design”, John Wiley and Sons, New York, 2001 [6] Pahl, G., Beitz., W., Feldhusen, J., Grote., K.H., “Engineering Design: A Systematic Approach”, 3rd edition, Springer, London, 2007 [7] Tooley, T., “Design Engineering Manual”, Butterworth-Heinemann, London, 2010 [8] Voland, G., “Engineering by Design”, 2nd edition, Pearson, New Jersey, 2004 [9] Cross, N., “Engineering Design Methods - Strategies for Product Design” 4th edition, Wiley, New York, 2008. [10] Bedworth, D.D,, Henderson, M.R., Wolfe, P.M., "Computer-Integrated Design and Manufacturing", Mc Graw-Hill International Editions, Mechanical Engineering Series, 1991
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunumlar, vaka çalışmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Aydın Ülker
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Teknik bir problemin tanımlanması, fikir üretimi, fikir değerlendirmesi gibi tasarım sürecinin temellerini anlamak
  • 2 Bir mühendislik sistemi (ürün) için tasarım aşamalarında (kavramsal, uygulama, detay) deneyim kazanma
  • 3 Tasarım ve problem çözme için metodolojileri, araçları ve yaklaşımları tanımlama, uygulama ve uyarlama
  • 4 Tasarım problemlerinin sonuçlarını iyileştirmek için mühendislik bilgisi ve sistem sentezi
  • 5 Tasarım fikirlerini tartışabilme ve iletişim kurma ve becerisini geliştirme
  • 6 Tasarım enformatiğinde ve iletişimde deneyim kazanma
  • 7 Ürün kalitesi, güvenlik, risk ve güvenilirlik konularını tanıma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tasarıma Giriş, Ürün Tasarım ve Geliştirme Süreci
2.Hafta *Problem Tanımı ve İhtiyaç Tanımlaması
3.Hafta *Tasarım Takımları, Takım Davranışı ve Araçları
4.Hafta *Tasarım Enformatiği
5.Hafta *Kavramsal tasarım
6.Hafta *Karar Verme ve Kavram Seçimi
7.Hafta *Şekillendirme – Uygulama Tasarımı
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Detay Tasarım
10.Hafta *Malzeme Seçimi ve Tasarım
11.Hafta *Sürdürülebilirlik ve Eko-Tasarım Üretim için Tasarımn
12.Hafta *Risk, Güvenilirlik ve Güvenlik
13.Hafta *Kalite, Sağlam Tasarım ve Optimizasyon
14.Hafta *Ekonomik Karar Verme, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet Mühendisliği

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 1 25,00 25,00
Final Sınavı Hazırlık 1 35,00 35,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00