Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME473 SONLU ELAMANLAR YÖNTEMİNE GİRİIŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sonlu Elemanlar Metodu (SEM) farklı alanlarda ortaya çıkan çeşitli uygulamalı mühendislik problemlerini çözmek için güçlü bir sayısal ve bilgisayar tabanlı bir yöntemdir. Mevcut ders bu yöntem konusunda daha önce hiçbir deneyimi olmayan öğrencilere SEM konusunda bir giriş olmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle, dersin amacı, yöntemin tam olarak anlaşılmasını sağlamak, mühendislik problemlerinin çözümü için teorisini, uygulamalarını ve araçlarını sunmak, ve nihayet, karmaşık mühendislik problemlerine yaklaşım için gerekli bilgileri geliştirmektir.
Dersin İçeriği : Sonlu Elemanlar Metodunun temel teorisi; yapıların direngenlik analizinin ilkeleri; yapısal gerilme analizlerinde elastik problemlerin sonlu eleman formülasyonlarının 1-boyutlu çubuk ve kiriş, 2-boyutlu düzlem ve kabuk, 3-boyutlu katı elemanlara uygulanması; SEM ile titreşim ve termal analizleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Logan, D.L., A First Course in Finite Element Method, Fourth Edition, Cengage Learning, 2007. Reddy, J. N., An Introduction to the Finite Element Method, Third Edition, McGraw-Hill, 2006. Rao, S.S., The Finite Element Method in Engineering, Fifth Edition, Butterworth-Heinemann, 2011. Bathe, K.J., Finite Element Procedures, Prentice Hall, 1996
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Bu ders standart ders formatında verilmektedir. Öğrencilerin derse gelmeden önce ders materyallerini okumaları gerekmektedir. Derse devam önemlidir. Ders esnasında önemli uyarılar ve ek bilgiler verilebilir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Umut Ceyhan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenciler, sonlu elemanlar metodunda kullanılan temel formülasyonları kavramalıdırlar.
  • 2 Öğrenciler, farklı sonlu eleman tiplerini tanımalı ve belli analiz tipleri için uygun olan elemanları seçebilmelidirler.
  • 3 Öğrenciler, bir mühendislik problemindeki modelin nasıl yüklenebileceğini ve sınır şartlarının nasıl uygulanabileceğini kavramalı ve fiziksel yapıya uygulanan yükleri/sınır şartlarını uygun bir şekilde temsil eden sonlu eleman modeline yükleri ve sınır şartlarını aktarabilirler.
  • 4 Öğrenciler, sonlu elemanlar modelindeki hataların (ör. ağ oluşturma hataları, nümerik hatalar, vb.) kaynaklarının kavramalıdırlar.
  • 5 Öğrenciler, basit yapısal problemleri elle analiz edebilmelidirler.
  • 6 Öğrenciler modern mühendislik araçlarını kullanma becerilerini ve tekniklerini geliştirmelidirler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş, Matris cebrinin gözden geçirilmesi
2.Hafta *Sonlu eleman denklemlerinin formulasyonu, Yay eleman
3.Hafta *Lineer statik analiz, çubuk ve kafes elemanlar
4.Hafta *Kiriş elemanlar, çerçeveler
5.Hafta *2-B problemler, Temel teorinin gözden geçirilmesi
6.Hafta *2-B problemler için sonlu elemanlar
7.Hafta *Sonlu elemanlar modellemesi ve çözüm teknikleri; simetri, yakınsama, denklem çözümleri, nümerik hatalar, vs.
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Plak elemanlar
10.Hafta *Kabuk elemanlar
11.Hafta *3-B katı elemanlar; 3-B elastisite teorisi
12.Hafta *3-B katı elemanlar için sonlu elemanlar modellemesi
13.Hafta *Sonlu elemanlar yöntemiyle titreşim analizi
14.Hafta *Sonlu elemanlar yöntemiyle ısıl analiz

  • 1 Final : 50,000
  • 4 Ödev : 20,000
  • 5 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 5 2,00 10,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 6,00 84,00
Ara Sınav Hazırlık 1 16,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00