Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME465 KATI CİSİMLER MEKANİĞİNE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Katı cisimler mekaniğinin temel kavramları ve tanımlarının verilmesi
Dersin İçeriği : Gerilme ve Gerinme analizi, Burulma teorileri, Dayanım teorileri, Çubukların eğilmesi, Mekanik sistemlerde burkulma, Enerji metotları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : A.C.Ugural and S.K.Fenster, Advanced Strength and Applied Elasticity
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1)Dersle ilgili Sınıf dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 2)Haftalık Düzenli Teorik Dersler 3)Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 4)Uygulama olarak yapılacak olan problem çözümleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Levent Aydın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Düzlem gerilme ve gerinme kavramlarının anlaşılması
  • 2 Integral ve moment alan yöntemleriyle elastik eğri denklemlerinin çıkarılması
  • 3 Elastik şekil değiştirme enerjisi, burkulma, basınçlı kaplar konularının anlaşılması
  • 4 Mekanik Analiz için Enerji metotlarının anlaşılması
  • 5 Konularla ilgili gerçek problemler üzerinde çalışma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş: Şekil değiştiren Cisimler
2.Hafta *Düzlem Gerilme ve Düzlem Birim Şekil Değiştirme
3.Hafta *Kombine yüklemeler- Asal Gerilmeler (Mohr Çemberi)
4.Hafta *Elastik Eğri: a)Integral yöntemi ile eğim ve deplasman
5.Hafta *Elastik Eğri: b) Tekil Fonksiyonlar c) Moment Alan metodu
6.Hafta *Enerji Metotları: Elastik Birim Şekil Değiştirme Enerjisi
7.Hafta *Enerji Metotları: Elastik Birim Şekil Değiştirme Enerjisi
8.Hafta *Enerji Metotları:Castigliano Teoremi
9.Hafta *Çubukların Burkulması
10.Hafta *Akma ve Kırılma Kriterleri
11.Hafta *İnce ve Kalın Cidarlı Basınçlı Kaplarda Gerilmeler
12.Hafta *Burulma Teorileri
13.Hafta *Proje Sunumu 1
14.Hafta *Proje Sunumu

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Vize 2 : 20,000
  • 3 Proje : 10,000
  • 4 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Proje 1 15,00 15,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 2 15,00 30,00
Ev Ödevi 10 5,00 50,00
Alan Çalışması 2 5,00 10,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00