Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME462 KOMPOZİT MALZEMELERE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin hedefi kompozit malzeme temel esaslarına giriş sağlamaktır. Bunlar kompozit yapıların mekaniğini ve kırılmasını içermektedir. Öğrenci kompozitlerin uygulama alanları, üretim/sentez teknolojileri, fiziksel, mekanik özellikleri ve dayanıklıkları için çevresel konulara bağlı karakterizasyon metodları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olacaktır.
Dersin İçeriği : Kompozit malzemelere giriş, Fiber ve dolgu malzemeleri. Matris malzemeleri, Sürekli (uzun) fiberlerin elastik deformasyonu. Tabakalı kompozitler ve elastik davranışları. Süreksiz (kısa) fiberlerin gerilme ve şekil değiştirmeleri. Arayüzey bölgesi, arayüzey mekanizmaları, arayüzeysel dayanımın ölçülmesi. Kompozitlerin dayanımı ve toklukları, Polimer, metal ve seramik matrisli kompozit üretim yöntemlerive uygulama alanları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Hull, D., and Clyne, T. W. “An Introduction to Composite Materials” Cambridge University Press.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sözlü sunum, ödev, sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Kutlay Sever
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 Kompozit malzeme üretim teknikleri ile ilgili bilgiye sahip olur
  • 2 Özel bir konu hakkında araştırma yapabilir ve resmi rapor yazabilir
  • 3 Kompozit malzemelerin karakterizasyon teknikleri ve mekanik özellikleri hakkında bilgiye sahip olur
  • 4 Kompozit malzeme uygulama alanları hakkında bilgiye sahip olur
  • 5 Kompozit malzemeleri için takviye ve dolgu malzemeleri hakkında bilgiye sahip olur

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Kompozitlerin uygulamaları, bileşenleri ve tasarım konseptleri
3.Hafta *Kompozitlerin uygulamaları, bileşenleri ve tasarım konseptleri
4.Hafta *Üretim teknolojileri
5.Hafta *Üretim teknolojileri
6.Hafta *Kompozit malzeme mekaniği
7.Hafta *Kompozit malzeme mekaniği
8.Hafta *Kompozit malzeme mekaniği
9.Hafta *Kompozitlerin kırılma ve yorulma davranışı
10.Hafta *Kompozitlerin kırılma ve yorulma davranışı
11.Hafta *Arayüzey özellikleri
12.Hafta *Arayüzey özellikleri
13.Hafta *Test ve karakterizasyon teknikleri
14.Hafta *Test ve karakterizasyon teknikleri

  • 1 Vize : 30,000
  • 3 Ödev : 20,000
  • 4 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Proje 3 20,00 60,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 2 4,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00