Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME441 HESAPLAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİNE GİRİŞ 2,00 2,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders; akış ve taşınımla ısı aktarımı problemlerinin çözümünde sayısal yöntemlerin kullanımını aktarmayı hedefler. Öğrenciler, sonlu hacimler algoritmalarını Navier-Stokes denklemlerinin çözümünde kullanma yeteneği kazanacaklardır.
Dersin İçeriği : İncelenecek başlıca konular akışkan dinamiğinin tanımlayıcı denklemleri, akış çeşitlerinin matematiksel sınıflandırılması, taşınım ve kaynak terimleri, sınır şartlarının uygulanması, sonlu hacimler yöntemi, ağ yapı oluşturma.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders kitabı: H.K. Versteeg , W. Malalasekera, "An Introduction to Computational Fluid Dynamics, The Finite Volume Method", Prentice Hall, Edinberg Gate, 1995. T. Cebeci, J.P. Shao, F. Kafyeke, E. Laurendeau, “ Computational Fluid Dynamics for Engineers”, Springer, 2005
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ödevler, sınavlar.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sercan Acarer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bir problem için hareket ve ısı aktarımı denklemleri ile sınır şartlarını tanımlayabilme
  • 2 Hareket ve ısı aktarımı denklemlerini çözebilmek için sonlu hacimler yöntemini uygulayabilme
  • 3 Basitleştirilmiş hareket ve ısı aktarımı denklemleri için bilgisayar programları yazabilme
  • 4 Hesaplama hatası ve yakınsama kavramlarını anlayabilme
  • 5 Ticari HAD programları ile ilgili fikir sahibi olabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hesaplamalı akışkanlar mekaniğine giriş
*Hesaplamalı akışkanlar mekaniğine giriş
2.Hafta *Akışkanları yöneten diferansiyel denklemler
*Akışkanları yöneten diferansiyel denklemler
3.Hafta *Sayısal yöntemlere giriş (sonlu farklar)
*Sayısal yöntemlere giriş (sonlu farklar)
4.Hafta *Matlab Programlamaya giriş
*Matlab Programlamaya giriş
5.Hafta *Türbülans ve türbülans modellenmesi
*Türbülans ve türbülans modellenmesi
6.Hafta *1B difüzyon problemi için sonlu hacimler yöntemi
*1B difüzyon problemi için sonlu hacimler yöntemi
7.Hafta *1B difüzyon problemi için sonlu hacimler yöntemi
*1B difüzyon problemi için sonlu hacimler yöntemi
8.Hafta *1B difüzyon ve konveksiyon problemi için sonlu hacimler yöntemi
*1B difüzyon ve konveksiyon problemi için sonlu hacimler yöntemi
9.Hafta *Vize
*Vize
10.Hafta *2B difüzyon ve konveksiyon problemi için sonlu hacimler yöntemi
*2B difüzyon ve konveksiyon problemi için sonlu hacimler yöntemi
11.Hafta *Basınç-hız eşleştirme ve momentum ve süreklilik denklemlerinin çözümü
*Basınç-hız eşleştirme ve momentum ve süreklilik denklemlerinin çözümü
12.Hafta *Basınç-hız eşleştirme ve momentum ve süreklilik denklemlerinin çözümü
*Basınç-hız eşleştirme ve momentum ve süreklilik denklemlerinin çözümü
13.Hafta *Ticari yazılımlar
*Ticari yazılımlar
14.Hafta *Ticari yazılımlar
*Ticari yazılımlar

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 30,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 13 4,00 52,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 1 70,00 70,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00