Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEE466 ANALOG ENTEGRE DEVRELERİNE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı analog tümleşik devrelerin tasarım yöntemlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği : Analog tasarıma giriş Ortak source yükselteç Ortak gate yükselteç Akım aynaları Yükselteçlerin frekans cevabı Gürültü Geri besleme Farklı çıkış katı tasarımları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Design of Analog CMOS Integrated Circuits, Behzad Razavi, McGraw-Hill. ISBN 0-07-238032-2.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunumlar, deneysel çalışmalar, ödevler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Her türlü Türkçe analog entegre devreler akademik kitapların da incelenmesi ders için faydalı olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Merih Palandöken
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Cem Baytöre
Dersin Verilişi : Yüz yüze eğitim

  • 1 Tek katlı kuvvetlendirici devrelerin çalışmalarının anlaşılması
  • 2 Çokkatlı kuvvetlendirici devrelerin çalışmalarının anlaşılması
  • 3 MOS transistörlü analog entegre devreler hakkında temel bilgiye sahip olunması
  • 4 Aktif pasif akım aynaları hakkında bilgi sahibi olunması
  • 5 Kuvvetlendirici devrelerin frekans cevabının anlaşılması
  • 6 Osilatör devrelerin çalışma ilkelerinin öğrenilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Analog devrelere giriş
2.Hafta *MOS transistör
3.Hafta *Tek-katlı yükselteçler
4.Hafta *Diferansiyel yükselteçler
5.Hafta *Pasif ve aktif akım aynaları
6.Hafta *yükselteçlerin frekans cevabı
7.Hafta *yükselteçlerin frekans cevabı
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Gürültü
10.Hafta *Geribesleme
11.Hafta *Geribesleme
12.Hafta *Kısa sinav ve sorularının çözümü
13.Hafta *Kararlılık, Osilatörler
14.Hafta *yükselteçler için farklı çıkış katı devreleri

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Final : 55,000
  • 3 Ödev : 10,000
  • 4 Kısa Sınav : 15,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 30,00 30,00
Ödev 10 10,00 100,00
Kısa Sınav 1 20,00 20,00
Final 1 40,00 40,00
Toplam : 190,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00