Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEE453 BİLGİ TEORİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Haberleşme sistemlerinin tasarımlarının hedefi olan bilgi iletim kavramının kuramsal temelinin giriş seviyesinde öğrenilmesi
Dersin İçeriği : Hata Ayıklama Kodları, Tekrarlama Kodu, Hamming Kodu, Veri Sıkıştırma Kavramı, Huffman Kodu, Entropi, Shannon Kaynak Kodlama Kuramı, Kanal Kapasitesi Kavramı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Elements of Information Theory 2nd Edition, (Wiley Series in Telecommunications and Signal Processing), July 18, 2006, Thomas M. Cover, Joy A. Thomas , ISBN-13: 978-0471241959 ISBN-10: 0471241954 Edition: 2nd A Student's Guide to Coding and Information Theory Paperback, February 27, 2012, Stefan M. Moser, Po-Ning Chen, ISBN-13: 978-1107601963 ISBN-10: 0521793629 Edition: 1st
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Alıştırma ve Uygulama, 4: Gösteri, 5: Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Her türlü Türkçe bilgi teorisi akademik kitapların da incelenmesi ders için faydalı olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Esra Aycan Beyazıt
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze eğitim

 • 1 Bilgi ve kodlama kuramları hakkında temel konuların kavranması
 • 2 Farklı kodlama yöntemlerinin öğrenilmesi
 • 3 Bilgi akışı esnasında meydana gelen hataların farklı şekildeki kodlama yollarıyla nasıl belirlenebileceğinin kavranması
 • 4 Tekrarlama ve Hamming Kodları hakkında temel bilgilerin öğrenilmesi
 • 5 Veri sıkıştırılması ve rastgele bir mesajın nasıl verimli bir şekilde kodlanabileceği konularının anlaşılması
 • 6 Entropi kavramı ve Shannon kaynak kodlama kuramı konularının öğrenilmesi
 • 7 Birbirleriyle etkileşimli bilgilerin ortak bir kanaldan iletilmesi konusunun kanal kapasitesi kavramıyla anlaşılması

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş, temel konuların tekrarı
2.Hafta *Hata Ayıklama Kodları
3.Hafta *Hata Ayıklama Kodları
4.Hafta *Tekrarlama Kodu
5.Hafta *Hamming Kodu
6.Hafta *Arasınav
7.Hafta *Veri Sıkıştırma
8.Hafta *Veri Sıkıştırma
9.Hafta *Huffman Kodu
10.Hafta *Entropi
11.Hafta *Kısa sınav ve soruların çözümü
12.Hafta *Shannon Kaynak Kodlama Kuramı
13.Hafta *Kanal Kapasitesi Kavramı
14.Hafta *Kanal Kapasitesi Kavramı

 • 1 Vize : 20,000
 • 2 Final : 50,000
 • 4 Ev Ödevi : 10,000
 • 5 Kısa Sınav : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 20,00 20,00
Kısa Sınav 1 20,00 20,00
Final 1 40,00 40,00
Ev Ödevi 10 10,00 100,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00