Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEE434 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜM İLKELERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste alternatif akım makinalarının tasarımı ve çalışma prensipleri, dönen elektrik makinalarının fiziksel yapısı, endüksiyon makinalarının analiz teknikleri, endüksiyon makinalarının çalışma prensipleri, modellenmesi ve testleri, senkron makinaların çalışma prensipleri, silindirik rotor ve çıkık kutuplu senkron makinaların analiz teknikleri, senkron makinaların güç-yük açısı karakteristikleri ve bu karakteristiklerden makina dinamiklerinin analizi, tek-fazlı endüksiyon makinalarının fiziksel yapısı, çalışma prensiplerinin öğretilmesini amaçlamaktadır:
Dersin İçeriği : Alternatif akım makinalarının prensipleri, endüvi sargı konfigürasyonları, endüvi sargıları tarafından üretilen akı ve MMF dalga şekilleri, Dönen manyetik alan, endüvi sargılarında endüklenen gerilim , Sinüsoidal olmayan akı dağılımının endüvi gerilimlerine etkisi, adım ve dağılım faktörleri , Endüksiyon makinaları: yapısı ve çalışma prensipleri, eşdeğer devresi, Endüksiyon makinaları: eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi, eşdeğer devre kullanarak sürekli-hal analizi, moment ve güç-hız karakteristikleri , Endüksiyon makinaları: Thevenin teoremi kullanarak tork ve güç hesabı, rotor direncinin etkisi, kalkış ve hız kontrol yöntemler , Senkron Makinalar: yapısı ve çalışma prensipleri, eşdeğer devresi , Çıkık-kutuplu senkron makinalar, güç-yük açısı karakteristikleri, Senkron makina dinamikleri, Tek-faz endüksyion makinaları: çift döenen manyetik alan teorisi, çalışma prensipleri, yol verme yöntemleri, Tek-faz endüksiyon makinalarının eşdeğer devre analizi, özel motorlar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Electric Machinery,A.E. Fitzgerald,Charles Kingsley,Stephen D. Umans,McGraw-Hill,007-112193-5,New York,2003
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Alıştırma ve Uygulama, 4: Gösteri, 5: Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Her türlü Türkçe elektromekanik enerji dönüşüm ilkeleri akademik kitapların da incelenmesi ders için faydalı olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yeşilyurt
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Cem Baytöre
Dersin Verilişi : Yüz yüze eğitim

  • 1 AC makinaların sargı konfigürasyonlarını tasarlayıp analiz edebilme
  • 2 Endüksiyon makinalarının eşdeğer devre parametrelerini test sonuçlarından elde edebilme ve eşdeğer devre kullanarak farklı çalışma koşullarındaki makine performansını değerlendirebilme
  • 3 Senkron makinaların fazör diyagramlarını çizebilme ve bunları makinanın sürekli-hal performansını değerlendirmede kullanabilme
  • 4 Senkron makinanın güç-yük açısı karakteristiklerini kullanarak makina dinamiklerini analiz edebilme
  • 5 Tek-fazlı endüksiyon makinalarını eşdeğer devre kullanarak analiz edebilme
  • 6 Endüksiyon ve senkron motor deneylerini yapabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Alternatif akım makinalarının prensipleri, endüvi sargı konfigürasyonları, endüvi sargıları tarafından üretilen akı ve MMF dalga şekilleri
2.Hafta *Dönen manyetik alan, endüvi sargılarında endüklenen gerilim
3.Hafta * Sinüsoidal olmayan akı dağılımının endüvi gerilimlerine etkisi, adım ve dağılım faktörleri
4.Hafta * Endüksiyon makinaları: yapısı ve çalışma prensipleri, eşdeğer devresi
5.Hafta *Endüksiyon makinaları: eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi, eşdeğer devre kullanarak sürekli-hal analizi, moment ve güç-hız karakteristikleri
6.Hafta * Endüksiyon makinaları: Thevenin teoremi kullanarak tork ve güç hesabı, rotor direncinin etkisi, kalkış ve hız kontrol yöntemler
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Senkron Makinalar: yapısı ve çalışma prensipleri, eşdeğer devresi
9.Hafta *Senkron Makinalar: eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi, eşdeğer devre kullanarak sürekli-hal analizi, güç-yük açısı karakteristikleri, V-eğrileri
10.Hafta * Çıkık-kutuplu senkron makinalar, güç-yük açısı karakteristikleri
11.Hafta * Senkron makina dinamikleri
12.Hafta *Kısa sınav ve soruların çözümü
13.Hafta * Tek-faz endüksyion makinaları: çift döenen manyetik alan teorisi, çalışma prensipleri, yol verme yöntemleri
14.Hafta *Tek-faz endüksiyon makinalarının eşdeğer devre analizi, özel motorlar

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Kısa Sınav : 10,000
  • 4 Ev Ödevi : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 20,00 20,00
Ödev 10 10,00 100,00
Kısa Sınav 1 20,00 20,00
Final 1 40,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00