Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE490 YAPISAL VE GEOTEKNİK TASARIM 4,00 0,00 8,00 3,00 15,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Mühendislik yapılarının planlanma, tasarımı, kontrolü gibi konularda uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeyi ve Mühendislik hizmet süreçlerini uygulayarak profesyonel yaşama hazırlanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : İş Yeri Düzeni ve Güvenliği, Temel Tasarım Prensipleri, Yapısal ve Geoteknik Problemlerin Tanımı, tasarım, kontrol, ihale dosyası hazırlama, teklif hazırlama, metraj, keşif, hakediş, proje çizimlerini hazırlama, proje kontrolü.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders Notları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Projeler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Tolga ARSLAN Arş. Gör. Ertuğrul Türker UZUN Arş. Gör. İnci DEVELİOĞLU
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Temel düzeyde yapısal ve geoteknik tasarım becerisi
  • 2 Maliyet hesaplarını yapma ve teklif hazırlama becerisi
  • 3 İş güvenliği kurallarına dikkat ederek çalışabilme becerisi
  • 4 Düzenli ve zaman takvimine uygun çalışma becerisi
  • 5 Takım halinde ve bireysel çalışabilme becerisi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İş Yeri Düzeni ve Güvenliği
*İş Yeri Düzeni ve Güvenliği

  • 1 Derse Katılım : 15,000
  • 2 Proje : 35,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 16 12,00 192,00
Uygulama / Pratik 16 20,00 320,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Toplam : 539,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 18
AKTS : 15,00