Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE479 Research in Geotechnical Engineering 2,00 2,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Araştırma aktiviteleri zemin davranış özelliklerini belirlemeye yönelik laboratuvar ve arazi deneyleri ile nümerik modellemeden oluşmaktadır. Bu başlık altında yapılan çalışmalar ve amaçlar aşağıda örneklenmiştir. Zemin özelliklerinin zemin mekaniği araştırma laboratuarında belirlenmesi Zemin ve geosentetikler arasındaki ilişkilerin laboratuar ortamında incelenmesi Geoteknik ve çevresel geoteknik alanlarında arazi deneylerinin gerçekleştirilmesi Sığ toprak kaymalarının arazi incelemelerinin yapılması Zemin yapılarının nümerik analizlerinin yapılması Zemin dinamiği ve deprem mühendisliği araştırmaları
Dersin İçeriği : Araştırma kapsamında zemin davranışlarının belirlenmesi için laboratuar ve arazi deneyleri ile nümerik modelleme yer alır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. An Introduction to Geotechnical Engineering, 2nd Edition, R.D Holtz and W. D. Kovacs, 2010 2. Soil Mechanics and Foundations, Muni Budhu, John Wiley & Sons Inc., 1999 3. Understanding Soil Mechanics – Lab Manual by Jack Roberts, Delmar Publishers, 1996 4. Soil Mechanics, 5th or 6th Edition by R.F. Craig, Chapman & Hall 5. Principles of Geotechnical Engineering by B.M.Das, PWS Publishin Co., 1993 6. Principles of Foundation Engineering, Braja M. Das, 6th Edition, 2007. 7. Foundation Design, Principles and Practices, Coduto, Prentice Hall Inc., 2001.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : İlk 15 dakikalık bölümde önceki dersin kısa bir özeti yapılır O günkü ders hakkında genel bilgi verilir. Konu anlatımı yapılır ve sınıf içi uygulamalar gerçekleştirilir. Öğrencilerden ilgili konuyla ilgili haftalık rapor hazırlamaları istenir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Hasan Fırat Pulat
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. İnci DEVELİOĞLU
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Zemin mekaniği laboratuar deneyinden elde edilecek geoteknik parametreyi hesaplamakta kullanılan değerlendirme yöntemine karar verebilme.
  • 2 Mühendislik problemlerinin çözümlerini yorumlayabilme ve yazılı sunabilme.
  • 3 İstinad yapıları, şev ve sığ temel stabilite analizlerini yapabilme.
  • 4 Ele alınan mühendislik problemi için en uygun temel türünü seçmek.
  • 5 Zemin problemini Geoteknik Mühendisliği açısından tespit edebilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Araştırma projesinin belirlenmesi ve ilerleme adımlarının tanımlanması.
2.Hafta *Literatür araştırması
3.Hafta *Zeminlerin mühendislik özelliklerinin belirlenmesi (granülometri analizi, likit limit, plastik limit, organik madde miktarı)
4.Hafta *Zeminlerin mühendislik özelliklerinin belirlenmesi (standart kompaksiyon, permeabilite)
5.Hafta *Zeminlerin mukavemet parametrelerinin belirlenmesi (içsel sürtünme açısı, kohezyon, direk kesme deneyi, üç eksenli basınç deneyi)
6.Hafta *Zeminlerin mukavemet parametrelerinin belirlenmesi (içsel sürtünme açısı, kohezyon, direk kesme deneyi, üç eksenli basınç deneyi)
7.Hafta *Zeminlerin kayma mukavemeti parametrelerinin belirlenmesi (içsel sürtünme açısı, kohezyon, direk kesme deneyi, üç eksenli deneyi)
8.Hafta *Deney sonuçlarının değerlendirilmesi.
9.Hafta *Analiz metodlarının belirlenmesi ve analiz adımlarının tanımlanması
10.Hafta *Analiz metodlarının belirlenmesi ve analiz adımlarının tanımlanması
11.Hafta *Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
12.Hafta *Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
13.Hafta *Rapor yazımı
14.Hafta *Rapor yazımı
15.Hafta *Final sınavı

  • 2 Final : 30,000
  • 3 Proje : 40,000
  • 4 Rapor : 10,000
  • 5 Ödev : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 5 6,00 30,00
Proje 1 30,00 30,00
Final 1 2,00 2,00
Laboratuvar 4 5,00 20,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 4,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Bütünleme 1 20,00 20,00
Rapor 1 15,00 15,00
Toplam : 179,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00