Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE471 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAHA İNCELEMELERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Geoteknik mühendisliğinde saha çalışmalarını planlamak ve gerekli deneyleri tespit etmek.
Dersin İçeriği : Saha incelemesi ve planlama, zemin ve kayaların sınıflaması, yüzey taraması ve mühendislik jeofiziği, sondaj ve araştırma kuyuları açılması, Örselenmiş ve örselenmemiş numune alımı ve numune alma teknikleri, laboratuvar testleri, yerinde (in-situ) testler, zemin etütü çalışmaları ve temel saha araştırmaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Site Investigation, Second Edition, C. R. I. Clayton, M. C. Matthews and N. E. Simons,
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Derste ve yüz yüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Hasan Fırat Pulat
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. İnci Develioğlu
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Saha incelemesi için gerekli planlamayı yapar
  • 2 Zemin etüt çalışmaları için gerekli saha ve laboratuvar deneylerini planlar
  • 3 Elde edilen sonuçlarla jeoteknik rapor hazırlar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Giriş, Amaç, kapsam, genel uygulama ve planlama çalışmaları
3.Hafta *Zemin ve kaya sınıflamaları için teorik temeller
4.Hafta *Zemin ve kaya sınıflamaları için temeller
5.Hafta *Ofis ve saha çalışmalarının planlaması
6.Hafta *Yeraltı incelemeleri ve mühendislik jeofiziği çalışmaları
7.Hafta *Yeraltı araştırmaları, sondaj, araştırma çukuru.
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Örnekleme çalışmaları
10.Hafta *Örselenmemiş numune alma teknikleri
11.Hafta *Laboratuvar deneyleri
12.Hafta *Yerinde (Arazide) deneyler
13.Hafta *Zemin etüt araştırmaları
14.Hafta *Zemin etüt araştırmaları
15.Hafta *Yarıyıl sonu sınavı

  • 1 Vize : 25,000
  • 2 Proje : 25,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 10 2,00 20,00
Kısa Sınav 1 2,00 2,00
Final 1 3,00 3,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Quiz Hazırlık 3 3,00 9,00
Saha/Arazi Çalışması 2 5,00 10,00
Rapor 5 3,00 15,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ev Ödevi 10 2,00 20,00
Küçük Grup Çalışması 3 5,00 15,00
Bütünleme 1 3,00 3,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00