Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MEE314 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını açıklamak ve mühendislik sistem ve işlemleri ile ilgili örnek veya problemlerin analiz edilebilmesi veya çözülebilmesi için gerekli temel bilgiyi aktarmaktır.
Dersin İçeriği : Dersin içeriğinde, durgun ve akar haldeki akışkanlar üzerine etki eden kuvvetler, akışkanların katı cisimlerle etkileşimi ve akışkan akışının üzerine basitleştirmeler gibi akışkanlar mekaniğinin (akışkan statiği ve dinamiği) temel kavramları bulunmaktadır. Bu temellerin bazı mühendislik sistemlerine uygulanması da kapsanmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Y. A. Çengel, J. M. Cimbala, “Fluid Mechanics, Fundementals and Applications”, McGraw-Hill, 2006
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yoktur
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sercan Acarer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yoktur
Dersin Verilişi : Sunum Dersler

  • 1 Akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını anlayabilmek
  • 2 Akışkanlar mekaniğine ait temel problemleri anlayabilmek ve olası çözüm yolları sunabilmek
  • 3 Akışkanlar mekaniği konusunda kuram ve uygulama arasındaki bağlantıyı anlayabilmek
  • 4 Akışkanlar mekaniğinde kullanılan temel ölçüm yöntemlerini anlayabilmek ve uygulayabilmek
  • 5 Endüstriyel akışlar hakkında bilgi sahibi olunması

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Akışkanlar Mekaniğine Giriş
2.Hafta *Akışkan tipleri ve akış deformasyonu
3.Hafta *Basınç ve akış statiği
4.Hafta *Akış üzerinde yapıları tutan kuvvetler
5.Hafta *Akış kinematiği
6.Hafta *Akış kinematiği
7.Hafta *Vize 1
8.Hafta *Vizkos olamayan akış, Bernoulli denklemi
9.Hafta *Vizkos olamayan akış, Bernoulli denklemi
10.Hafta *Akış sistemlerinin momentum analizi
11.Hafta *Ölçüsel Analiz ve modelleme
12.Hafta *Vize 2
13.Hafta *Akışın differensiyel analizi
14.Hafta *Akışın differensiyel analizi
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 12 4,00 48,00
Ara Sınav Hazırlık 2 10,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 94,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00