Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MEE306 MİKROKONTROLCÜLER 2,00 2,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı öğrencilere bir gömülü sistem tasarımını ve uygulamalarını öğretmektir.
Dersin İçeriği : Merkezi İşlem, Giriş/Çıkış ve Hafıza Birimleri. Bir mikrodenetleyici kullanarak gömülü sistem tasarımı. Paralel ve seri iletişim ve uygulamaları. Zamanlayıcılar, sayıcılar, kesmeler ve uygulamaları. ADC ve DAC uygulamaları, dijital kontrol uygulamaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Predko, M. (2000). Programming and customizing PICmicro microcontrollers. McGraw-Hill Professional. <br />Ogata, K. (1995). Discrete-time control systems (Vol. 2). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : * Haftalık ders sunumları<br />* Ödevler<br />* Örnek çözümleri<br />* Uygulama dersleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : * CCS-C Derleyicisi
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Barış Bıdıklı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersi veren: Yrd. Doc. Dr. Barış Bıdıklı
Dersin Verilişi : Ders sunumları, Ödevler, Uygulama Dersleri

  • 1 Gömülü sistem temellerini ve giriş/çıkış haberleşme modellerini anlamak.
  • 2 C ile gömülü sistemlerin nasıl programlanacağını ve hata ayaklamayı öğrenmek.
  • 3 Paralel giriş çıkış cihazları ile mikrodenetleyiciyi haberleştirmek.
  • 4 Yazılım ve donanım kesmelerini yapılandırmak, programlamak ve ele almak.
  • 5 Tasarımdan programlamaya kadar kapsamlı bir gömülü sistem tasarımı gerçeklemek.
  • 6 Gömülü sistem tasarımının bir uygulaması olarak dijital kontrol uygulamalarına giriş yapmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Mikrodenetleyici Tabanlı Gömülü Sistemlere Giriş Dijital Kontrol Sistemlerine Giriş
2.Hafta *Mikrodenetleyici yapıları ve sistem tasarımı Dijital kontrol sistemlerine giriş
3.Hafta *PIC İşlemci Özellikleri Örnekleme, türev ve integralin ayrık zamanlı yaklaşımı
4.Hafta *C programlama dili ve PIC programlamada kullanımı. Örnekleme, türev ve integralin ayrık zamanlı yaklaşımı.
5.Hafta *PIC İçin Donanım ve Yazılım Geliştirme Araçları Dijital kontrol sistemlerinde blok diyagram yapıları ve analizi.
6.Hafta *PIC yapısı, hazır kütüphaneler ve komut setleri. Dijital kontrol sistemlerinde blok diyagram yapıları ve analizi.
7.Hafta *Mikrokontrolör Uygulamaları Dijital Kontrol Sistemlerinin Analizi: İşaret Akış Diyagramları ve Mason Kazanç Formulü
8.Hafta *Mikrokontrolör Uygulamaları Dijital Kontrol Sistemlerinin Analizi: İşaret Akış Diyagramları ve Mason Kazanç Formulü
9.Hafta *Mikrokontrolör Uygulamaları Dijital Kontrol Sistemlerinin Analizi: Karma Transfer Fonksiyonları
10.Hafta *Mikrokontrolör Uygulamaları Dijital Kontrol Sistemlerinin Analizi: Karma Transfer Fonksiyonları
11.Hafta *Ara Sınav
12.Hafta *Mikrokontrolör Uygulamaları Dijital Kontrol Sistemlerinde Kararlılık Analizi
13.Hafta *Mikrokontrolör Uygulamaları Dijital Kontrol Sistemlerinde Kararlılık Çözümlemesi
14.Hafta *Mikrokontrol Uygulamaları Dijital Kontrol Sistemlerinde Kararlılık Çözümlemesi

  • 2 Final : 40,000
  • 3 Vize : 20,000
  • 4 Uygulama / Pratik : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 5 4,00 20,00
Proje 1 24,00 24,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Toplam : 128,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00