Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MEE305 SİSTEM MODELLEMESİ VE ANALİZİ 3,00 1,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilere fiziksel sistemleri nasıl modelleyeceklerini öğretmek ve öğrencilerin hangi sistem parametrelerinin sistemin zaman davranışını etkileyeceğini anlmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Giriş, sistem kavramı ile ilgili tanımlar, doğrusallık kavramı ve doğrusal olmayan sistemlerin doğrusallaştırılması, hareket denklemleri, mekanik, elektriksel ve ısı-akış sistemlerinin modellenmesi, Laplace dönüşümleri, transfer fonksiyonu, blok diyagramı, doğrusal sistemlerin sınıflandırılması, doğrusal sistemlerin zaman cevabı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : K. Ogata, “Modern Control Engineering,” Prentice Hall, 5th Edition, New Jersey, 2010. R.C. Dorf, R.H. Bishop, “Modern Control Systems,” Pearson, 12th Edition, New Jersey, 2011.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Derste verilecek bilgiler, verilecek uygulamaya yönelik ödevler ve dönem projesi ile desteklenecek, kısa sınavlar, vizeler ve final sınavıyla değerlendirilecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgün Başer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok.
Dersin Verilişi : Ders içeriği, sunum.

  • 1 Fiziksel sistemler modelleyebilme kabiliyeti
  • 2 Doğrusal sistemlerin zaman cevabını belirleyebilme yeteneğinin kazanılması
  • 3 Doğrusal sistemleri sınıflandırabilme yeteneği
  • 4 Laplace uzayı çözümlemesi yapabilme yeteneği
  • 5 Karmaşık sistemleri transfer fonksiyonu ve blok diyagramı yöntemi ile analiz edebilme yeteneği.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş: Sistem tanımı, örnekler, açık ve kapalı sistemler. Fiziksel sistem davranışı, sistemlerin geçici ve düzenli rejim karakteristikleri.
2.Hafta *Doğrusallık kavramı. Doğrusal sistemlerin özellikleri, superpozisyon prensibi, doğrusallaştırma.
*Bilgisayar uygulaması: Matlab doğrusallaştırma
3.Hafta *Doğrusal dinamik sistem analizi. Laplace dönüşümü. Ters Laplace dönüşümü.
*Matlab: Laplace dönüşüm uygulaması
4.Hafta *Transfer fonksiyonu. Transfer fonksiyonlarının blok diyagramı ile gösterimi.
*Matlab Simulink'e giriş
5.Hafta *Matlab Simulink
*Matlab Simulink
6.Hafta *Arasınav I
7.Hafta *Newton'un ikinci kanunu ve Lagragne denklemleri kullanarak mekanik sistemlerin modellenmesi.
*Problem çözümü.
8.Hafta *Mekanik sistemlerin indirgenmesi ve eşdeğer devre diyagramları.
*Problem çözümü
9.Hafta *Matlab uygulaması
*Matlab uygulaması
10.Hafta *Isıl ve akışkan sistemlerin modellenmesi.
*Matlab uygulaması
11.Hafta *Lineer sistemlerin sınıflandırılması. Lineer sistemlerin zaman uzayında analizi.
*Matlab uygulaması
12.Hafta *Arasınav II
13.Hafta *Birinci mertebeden sistemlerin zaman cevabı.
*Problem çözümü
14.Hafta *İkinci mertebeden sistemlerin zaman cevabı.
*Problem çözümü

  • 1 Vize : 15,000
  • 2 Vize 2 : 15,000
  • 3 Proje : 20,000
  • 4 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Proje 1 16,00 16,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 2 8,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 146,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00