Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 418 ANADOLU'DA SU KÜLTÜRÜ VE MİMARİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Anadolu'da su mühendisliğinin tarihsel gelişimi ve tarihi su yapıları ele alınacak ve incelenecektir.
Dersin İçeriği : Anadolu'da su mimarisi ve kültürünün gelişimini erken örneklerden başlayarak açıklamak.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, İstanbul 2013. Mays, L. W., "A Brief History of Water Technology During Antiquity: Before the Romans", Ancient Water Technologies, New York 2010, ss. 1-28. Jansen, G., “Urban Water Transport and Distribution”, Handbook of AncientWater Technology, Leiden 2000, ss.103- 126. Hodge, A. T., Roman Aqueducts and Water Supply,London 2005. Öziş, Ü., Çağlar Boyunca Anadolu'da Su Mühendisliği, İstanbul 1995. Öziş, Ü./Arısoy, Y.Mimar Sinan'ın Suyolları, İzmir 1987.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sarp Alatepeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 1. Su yapıları ve mühendisliği ile ilgili genel kaideler hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 2 2. Su tedarik ve derleme yapılarını tarihsel ve teknik yönleri ile kavramak ve yorumlayabilmek.
  • 3 3. Anadolu su kültür ve mimarisinin kent ölçeğinde taşıma, dağıtım, sanayi ve atık drenajı hususlarında değerlendirilmesi.
  • 4 4. Antik çağda komşu coğrafyalardaki uygulamalar ve teknik farklılıklar konusunda fikir sahibi olmak.
  • 5 5. Anadolu'daki su yapılarının kent ve evsel kullanım ölçeğindeki kronolojik gelişiminin takip edilmesi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Anadolu'daki Su Yapıları ve Su Mühendisliğinin tanım, kapsam ve kronolojisi
2.Hafta *Hitit Dönemi'ne Kadar Su Kültürü ve Mimarisi
3.Hafta *Hitit Dönemi'nde Anadolu'nun Tarihi Su Yapıları
4.Hafta *Urartu Dönemi'nde Anadolu'nun Tarihi Su Yapıları
5.Hafta *Hellenistik Dönem'de Anadolu'da Su Kültürü ve Mimarisi I
6.Hafta *Hellenistik Dönem'de Anadolu'da Su Kültürü ve Mimarisi II
7.Hafta *Roma Dönemi'nde Anadolu'da Su Kültürü ve Mimarisi I
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Roma Dönemi'nde Anadolu'da Su Kültürü ve Mimarisi II
10.Hafta *Bizans Dönemi'nde Anadolu'da Su Kültürü ve Mimarisi I
11.Hafta *Bizans Dönemi'nde Anadolu'da Su Kültürü ve Mimarisi II
12.Hafta *Selçuklu Dönemi Anadolu Su Kültürü ve Mimarisi
13.Hafta *Osmanlı Dönemi Anadolu Su Kültürü ve Mimarisi I
14.Hafta *Osmanlı Dönemi Anadolu Su Kültürü ve Mimarisi II


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00