Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 414 TÜRKLERDE YAŞAM VE KONUT GELENEĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Geleneksel Türk evi ve yaşam biçimi ayrıntıları ile ele alınacak ve incelenecektir.
Dersin İçeriği : Anadolu başta olmak üzere Türklere ait konut geleneğini detaylı olarak inceleme ve değerlendirme becerisi elde etme.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Akın, N., Balkanlarda Osmanlı Dönemi Konutları, İstanbul, 2001. Eldem, S. H.,Türk Evi Plan Tipleri, İstanbul, 1954. Eldem, S. H.,Türk Evi I-IV, İstanbul, 1984. Eldem, S. H.,Boğaziçi Yalıları I-II, İstanbul, 1993.4 Kuban, D., Türk Hayatlı Evi, İstanbul, 1995. Küçükerman, Ö., Turkish House (Türk Evi), İstanbul, 2007 Durul, Y. Türk Kilim Motifleri, Ankara 1987.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Harun Ürer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Ulusal ve bölgesel sivil mimarlık eserleri, peyzaj ve kent kurgu, gelenekler ve tarihi mirasın etkileri konusunda fikir ve bilgiye sahip olma
  • 2 Bölgesel özellikleri bağlamında geleneksel Türk evinin özelliklerinin ayrıntılarıyla incelenmesi
  • 3 Geleneksel evlerin oluşturduğu kentsel kurguların yapısal ölçekte değerlendirilmesi
  • 4 Geleneksel konut mimarisinin ülke genelinde sergilediği bölgesel farklılıkları anlama ve yorumlayabilme
  • 5 Sivil mimarideki koruma sorunlarını kavrama ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanım, kapsam, içerik ve kronoloji hakkında bilgi.
2.Hafta *Türklerde çadır kültürü ve öğeleri.
3.Hafta *Türklerde çadır kültürü ve öğeleri.
4.Hafta *Türklere ait Orta-Asya konut örnekleri ve kent yerleşimleri
5.Hafta *Türklere ait Orta-Asya konut örnekleri ve kent yerleşimleri.
6.Hafta *Anadolu’da konut mimarisi ve yöresel uygulamalar.
7.Hafta *Anadolu’da konut mimarisi ve yöresel uygulamalar.
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Ahşap malzemeli yöresel konut mimarisi.
10.Hafta *Ahşap malzemeli yöresel konut mimarisi.
11.Hafta *Taş ve kerpiç malzemeli yöresel konut mimarisi.
12.Hafta *Taş ve kerpiç malzemeli yöresel konut mimarisi.
13.Hafta *Saray ve Köşkler
14.Hafta *Saray ve Köşkler

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 13 3,00 39,00
Kısa Sınav 5 1,00 5,00
Proje 5 3,00 15,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Toplam : 126,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00