Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 412 ORTA DOĞU VE AFRİKA'DA TÜRK İSLAM MİMARİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere Anadolu Türk Mimarisine kaynaklık eden Orta Doğu ve Afrika’da Türk-İslam Mimarisi eserlerini örnekleri ile tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste Türklerin İslâmiyeti kabul etmelerinden sonra Orta Doğu ve Afrika’da kurulan Müslüman Türk devletlerinin bu bölgede yaptırdıkları mimarî eserler incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : YETKİN S. Kemal, İslam Ülkelerinde Sanat, İstanbul 1984. ZBİSS Slimane Mustapha, "Tunus'ta Türk Sanatı", I. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 1962, s. 413-414. ASLANAPA Oktay, "Tunus'ta Cerbe Adası Büyük Burcu'nun Fetih Kitabesi ve Mimarisi", Türk Kültürü, XIX/217, Ankara, 1980, s. 107-108. PEKTAŞ Kadir, "Kuzey Afrika'da Osmanlı Mimarisi", Osmanlı, C. X, Ankara, 1999, ÜLGEN Ali Saim, "Trablusgarp'ta Turgut Reis Mimari Manzumesi", Vakıflar Dergisi, Sy. 5, Ankara, 1962, s. 90-91; İLTER A. Samih, Şimali Afrika'da Türkler, C. I, İstanbul, 1936. GRABAR Oleg, İslam Sanatının Oluşumu, İstanbul 1988. ÇAYCI Ahmet, Ürdün’de Osmanlı Mimarisi, Ankara 2010. PEKTAŞ Kadir, Tunus'ta Osmanlı Mimari Eserleri, Ankara 2002.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Türk-İslam dönemini mimarisinin kaynaklarını açıklayabilmek.
  • 2 Her dönemin mimari örneklerini tanıyabilmek ve dönemler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek.
  • 3 Türk-İslam mimarisindeki malzeme ve temel süsleme elemanlarını tanıyabilmek.
  • 4 Türk-İslam sanatı hakkındaki kaynakları etkili kullanabilmek.
  • 5 Türk-İslam mimarisini tür ve süsleme bakımından analiz edebilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanımı: Kapsamı, amacı, önemi, kural ve gerekleri
2.Hafta *Orta Doğu ve Afrika’da Türk-İslam sanatı üzerine dünyada ve Türkiye’de yapılmış çalışmalar
3.Hafta * “Mimari”, “Malzeme” ve “Teknik” terim, tanım ve türleri
4.Hafta *Mimaride kullanılan malzeme, araç ve gereçler
5.Hafta *Mimari ve süsleme türleri
6.Hafta *Orta Doğu ve Afrika’da Türk dönemi dışında kalan kültürlerdeki mimariye kısa bir bakış
7.Hafta *Orta Doğu ve Afrika’da Türk-İslam mimarisinin kaynakları ve arkeolojik araştırmalar
8.Hafta *Ara Sınav (Vize)
9.Hafta *Orta Doğu ve Afrika’da Türk-İslam Mimarisi ve türleri
10.Hafta *Orta Doğu ve Afrika’da Türk-İslam Mimarisinde Süsleme
11.Hafta *Orta Doğu ve Afrika’da Türk-İslam Mimarisinde Cami
12.Hafta *Orta Doğu ve Afrika’da Türk-İslam Mimarisinde Sosyal Yapılar
13.Hafta *Orta Doğu ve Afrika’da Türk-İslam Mimarisinde Türbe
14.Hafta *Orta Doğu ve Afrika’da Türk-İslam Mimarisinde Saray

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 7 3,00 21,00
Final 1 1,00 1,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 3 3,00 9,00
Toplam : 128,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00