Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 402 KLASİK DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders kapsamında, kültürel, coğrafi, siyasi ve ekonomik bağlamlar çerçevesinde, Klasik Osmanlı Dönemi kentleri ve mimarisinin, yapı tipolojilerinin, yapı malzemeleri ve yapım sistemleri ve Anadolu Mimarisine etkilerinin araştırılması ve kavranması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği : Osmanlı Klasik Dönemine kadar Anadolu’da ticari faaliyetler üzerinden döneme ilişkin farklı bağlamların tanımlanması. Klasik Dönemde, şehircilik ve mimarlık faaliyetleri. Mimarlıkta Erken Dönem Osmanlı ve Klasik Dönemlerin etkileri: Edirne ve İstanbul Örnekleri Mimar Sinan etkisi ve eserleri. Yapı türlerinin (külliye, cami, mescit, türbe, imaret, tekke, medrese, şifahane, tabhane, çeşme, han, kervansaray, vb) planlama ve mimari özellikleri. Geç Klasik Dönem Mimarisi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Kuban, D. Osmanlı Mimarisi. YEM Yayınları, 2. Günay, R. Mimar Sinan Neden Bir Tasarım Dehasıdır? YEM Yayınları, 2019. 3. Uluengin, F. Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları. YEM Yayınları, 2018. 4. Ed. Z. Sönmez. Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı. 1988. 5. Şenyurt, O. Osmanlı Mimarlık Örgütlenmesinde Değişim ve Dönüşüm. Doğu Kitabevi, 2011. 6. Ovalıoğlu, İ. Osmanlı Mimarisi - Usûl-i Mi‘mârî-i Osmânî. Çamlıca Yayınları, 2015. 7. Anna Contadini, Claire Nortonve. Rönesans ve Osmanlı Dünyası. Koç Üniversitesi Yayınları, 2018. 8. Sözen, M. Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan. 1975 9. Çakır, K. Medeniyetimizin Mimarları. Gülhane Yayınları, 2019. 10. Ayverdi, E.H. Osmanlı Mimarisi. İstanbul Fethi Vemiyeti Yayınları, 2019. 2 11. Şenyurt, O. Zamanın Mekanları Mekanın Zamanları: Osmanlı'da Mimari Mekan ve Yaşam. Doğu Kitabevi, 2018. 12. Imber, C. The Ottoman Empire, 1300-1650. 2002. 13. Finkel, C. Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı 1300-1923, İstanbul 2014. 14. Aslanapa, O., Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, 1984. 15. Ayverdi, E.H., Osmanlı Mimarisi'nin İlk Devri, İstabul 1966. 16. Erzen, N.J., Mimar Sinan Estetik Bir Analiz, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, Ankara 1996. 17. Goodwin, G., A History of Ottoman Architecture, Thames and Hudson, London 1971. 18. Göknil, U.V., H. Stierlin (Editör), Architecture of the World, Ottoman Turkey, Taschen. 19. Günay, R., Sinan The Architect and Hıs Works, YEM, İstanbul 1998. 20. İnalcık, H., Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Çev: R. Sezer, YKY, İstanbul 2003. 21. İnalcık, H Renda, G. (Ed), Osmanlı Uygarlığı, 2 cilt, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2004. 22. Kuban, D., Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 1995. 23. Kuban, D., Sinan'ın Sanatı ve Selimiye, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul 1997. 24. Kuran, A., Mimar Sinan, Hürriyet Vakfı Yayınları, istanbul 1986. (Geniş bir Sinan Bibliyografyası içermektedir). 25. Sözen, M. ve diğerleri. Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1975. 26. Tanyeli, U., Tanyeli, G., 16. Yüzyıl Osmanlı Mimarlık Teknolojisi, Türk Kültüründe Sanat ve Mimari Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler, 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul 1993.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1 – Kuramsal Çerçeve Sunumları 2 - Örnek Paylaşımlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Deniz Özkut
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Ders teorik sunum ve alan çalışması şeklinde kurgulanmıştır.

  • 1 Klasik Dönem Osmanlı Mimarisine ilişkin yapı türleri, yapım teknikleri ve malzemeleri konusunda bilgilenme.
  • 2 Klasik Dönem Osmanlı Kentlerine ilişkin bilgilenme
  • 3 Döneme ilişkin temel kavramları açıklayabilme.
  • 4 Klâsik Dönem Osmanlı Coğrafyası hakkında bilgi sahibi olma.
  • 5 Mimar Sinan eserleri, kentlere, mimariye olan etkilerini kavrama.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Beylikler Dönemi Mimarisinin Osmanlı Mimarisine Katkısı Osmanlı Mimarisine Giriş
2.Hafta *Erken Dönem Osmanlı Mimarisi. İznik, Bursa, Edirne, İstanbul Örnekleri
3.Hafta *Osmanlı Devletinin Yükselme Dönemi ve Klasik Dönem Mimarisini Hazırlayan Etkenler
4.Hafta *Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi: Edirne
5.Hafta *Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi: Edirne
6.Hafta *Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi: İstanbul
7.Hafta *Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi: İstanbul
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi ve Mimar Sinan etkisi.
10.Hafta *Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi ve Mimar Sinan Eserler
11.Hafta *Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi ve Mimar Sinan Eserler
12.Hafta *Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi ve Mimar Sinan Eserler
13.Hafta *Geç Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi
14.Hafta *Genel Değerlendirme: Günümüzde Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Proje 5 4,00 20,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 2 8,00 16,00
Ev Ödevi 13 5,00 65,00
Teorik Ders Anlatım 13 3,00 39,00
Toplam : 181,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00