Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 415 SAVUNMA YAPILARI VE TARİHSEL GELİŞİM 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Antik Dönem'den günümüze şehirler ve buna bağlı olarak gelişen savunma yapıları ayrıntıları ile ele alınacak ve incelenecektir.
Dersin İçeriği : Anadolu başta olmak üzere savunma yapılarının gelişimini detaylı olarak incelemek, ait oldukları coğrafya ve tarihsel konjonktüre göre değerlendirme becerisi elde etmek.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Akarca, A., Şehir ve Savunması, Ankara 1998. De Vries, K./Smith, R.D., Medieval Weapons, United States of America 2007. Sear, F., Roman Architecture, London 2002. Chaniotis, A., War In The Hellenistic World, United Kingdom 2005.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sarp Alatepeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 1.Tarihsel süreç içerisinde gelişen şehirler ve savunma planları hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 2 2. Sur duvarlarının bölgesel işçilik ve dönemsel plan özelliklerini anlamak ve yorumlayabilmek.
  • 3 3. Bölgedeki ve yakın coğrafyadaki şehir tahkimatları hakkında fikir ve bilgiye sahip olmak.
  • 4 4. Anadolu'da mevcudiyetini koruyan savunma yapıları hakkında fikir ve bilgiye sahip olmak.
  • 5 5. Antik Dönem'den Osmanlı'ya savunma yapılarının gelişimine yön veren tarihsel süreç ve savaşlar hakkında bilgi sahibi olmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanım, kapsam, içerik ve kronoloji hakkında bilgi
2.Hafta *Savunma ve şehir I
3.Hafta *Savunma ve şehir II
4.Hafta *Savunma yapıları içerisinde sur duvarlarının yeri, plan tipleri ve tarihsel gelişimi I
5.Hafta *Savunma yapıları içerisinde sur duvarlarının yeri, plan tipleri ve tarihsel gelişimi II
6.Hafta *Savunma yapıları içerisinde kule yapılarının yeri, plan tipleri ve tarihsel gelişimi
7.Hafta *Savunma yapıları içerisinde kapıların fonksiyonları, plan tipleri ve tarihsel gelişimi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Savunma yapıları içerisinde hisarlar ve dış savunmanın tarihsel gelişimi
10.Hafta *Ordu sınıflarının donanım ve taktiksel yönden tarihi gelişimi
11.Hafta *Savunma yapılarında kullanılan malzeme ve duvar örgüleri
12.Hafta *Bizans Dönemi'nde Anadolu'daki savunma yapıları ve tarihsel gelişimi
13.Hafta *Selçuklu Dönemi'nde Anadolu'daki savunma yapıları ve tarihsel gelişimi
14.Hafta *Osmanlı Döneminde Anadolu'daki savunma yapıları ve tarihsel gelişimi

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00