Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI 302 TÜRK DIŞ POLİTİKASI II 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kurtuluş Savaşı yıllarından günümüze Türk Dış Politikasının temel dinamiklerinin analiz edilmesi ve incelenmesi
Dersin İçeriği : Milli Mücadele’den günümüze kadar olan dönemde Türk Dış Politikasının belli başlı süreçlerine dair analitik bir değerlendirme
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Oral Sander, ANKA’NIN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ: OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ ÜZERİNE BİR DENEME, Ankara, İmge Yayınevi; Mehmet Bülent Uludağ, DÜNYA SİYASİ TARİHİ; İlber Ortaylı, İMPARATORLUĞUN EN UZUN YÜZYILI
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, Powerpoint sunumu, Soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Haktan Birsel
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Türk Dış Politikasını temel kavramlarını tanımlamak; bu kavramları siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel olaylarla ilişkilendirmek ve açıklamak.
  • 2 Türk Dış Politikasına yön veren kişi, kurum ve kuruluşları bilmek, adı geçen kurum ve kuruşların özellikleri hakkında açıklamalar yapmak.
  • 3 Osmanlı diplomasisiyle, Türkiye Cumhuriyeti diplomasisinin benzer ve farklı yönlerini yorumlamak.
  • 4 Türk Dış Politikasının geçmişten günümüze geçirdiği gelişim ve değişimi değerlendirmek.
  • 5 Tarih bilgisinin yardımıyla Türkiye'nin günümüz dış politikasını analiz etmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *I. Dünya Savaşı’nın Sonu ve Milli Mücadele’nin Başlaması
2.Hafta *Muharebeler ve Diplomasi
3.Hafta *Rus Devrimi ve Milli Mücadele
4.Hafta *Sevr ve Lozan
5.Hafta *Musul ve Hatay Sorunları
6.Hafta *Türk Boğazları Rejimleri
7.Hafta *Balkan Antantı ve Sadabad Paktı
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye
10.Hafta *Soğuk Savaş’ın başlangıç dönemleri
11.Hafta *NATO ve Türkiye
12.Hafta *Ege ve Kıbrıs Sorunu
13.Hafta *Türkiye-Avrupa İlişkileri
14.Hafta *Soğuk Savaş Sonrası Balkanlar ve Kafkasya Sorunları
15.Hafta *Orta Doğu’da Türkiye

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 152,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00