Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 407 OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİ VE SERAMİK SANATI 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı dönemi çini ve seramiklerinin malzeme-teknik ayrıntıları, üretim koşulları ve dekoratif repertuarı üzerinde durarak öğrencilere, malzemeyi tarihsel süreç içerisinde değerlendirebilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Osmanlı dönemi çini ve seramikleri, malzeme-teknik, form-işlev ve motif-kompozisyon olarak tanıtılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : G. Öney, Z. Çobanlı (2007). Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, İstanbul. Özul Fındık, N. (2001). İznik Roma Tiyatrosu Kazı Buluntuları (1980-1995) Arasındaki Osmanlı Seramikleri. Kültür Bakanlığı Yayınları. Özul Fındık, N. (2017)"Seramik Üretiminde Kullanılan Kil Kalıplar", Osmanlı Dünyası’nda Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları: Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’na Armağan, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara. O. Aslanapa (1965). Anadolu'da Türk Çini ve Keramik Sanatı, İstanbul. O. Aslanapa ve Ş. Yetkin, A. Altun (1989) İznik Çini Fırınları Kazısı II. Dönem, İstanbul 1989. Ş. Yetkin (1995). Türk Keramik ve Çini Sanatında Yeni Buluntular, Dokuzuncu Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, III, Ankara, s. 501-504. J. Carswell (1991). Kütahya Çini ve Seramikleri, Sadberk Hanım Müzesi Türk Çini ve Seramikleri, İstanbul. s. 50-102, G. Öney (1991) Çanakkale Seramikleri, Sadberk Hanım Müzesi Türk Çini ve Seramikleri, İstanbul, s. 101-143.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4. Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sema Küskü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatma

  • 1 Dönemin terminolojisini algılayabilme
  • 2 Dönemin küçük el sanatlarını algılayabilme
  • 3 Farklı malzeme ve teknikleri kavrayabilme
  • 4 Dönemin bezeme anlayışını algılayabilme
  • 5 Dönem eserlerini çağdaşları ile karşılaştırabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı döneminde çini kullanımı ve üretim merkezleri
2.Hafta *Çini teknikleri
3.Hafta *İznik çinileri ve mimarideki kullanımı
4.Hafta *İznik çinileri ve mimarideki kullanımı
5.Hafta *Kütahya Çinileri ve mimarideki kullanımı
6.Hafta *Kütahya Çinileri ve mimarideki kullanımı
7.Hafta *Kütahya Çinileri ve mimarideki kullanımı
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Topkapı Sarayı Çinileri
10.Hafta *Çanakkale Çinileri ve mimarideki kullanımı
11.Hafta *Osmanlı döneminde seramik üretim merkezleri
12.Hafta *İznik seramikleri
13.Hafta *Kütahya seramikleri
14.Hafta *Çanakkale seramikleri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 11 2,00 22,00
Ara Sınav Hazırlık 10 3,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 10 3,00 30,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00