Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 401 ERKEN DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı Osmanlı Mimarisinin oluşum sürecini ve dönemin mimari faaliyetlerini siyasal, sosyal ve kültürel ortam dâhilinde ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, 14-15. yüzyıl Osmanlı mimarisi tanıtılacak ve mimari üslubun oluşumunu sağlayan tarihsel süreç ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ayverdi, Ekrem Hakkı. İstanbul Mi’mari Çağının Menşei. Osmanlı Mi’marisinin İlk Devri. 630-805 (1230-1402), İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul 1989. Ayverdi, Ekrem Hakkı. Osmanlı Mi’marisinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri 806-855 (1403-1451), İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul 1989. Barkan, Ömer Lütfü. “İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, Vakıflar Dergisi, 1974: 279-387. Çetintaş, Sedat. Türk Mimari Anıtları, Osmanlı Devri Bursa’da İlk Eserler, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1946. Çetintaş, Sedat. Türk Mimari Anıtları, Osmanlı Devri Bursa’da Murad I ve Beyazid I Binaları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1952. Çetintaş, Sedat. Yeşil Camii ve Benzerleri Camii Değildir, Maarif Basımevi, İstanbul 1958. Daş, Ertan, Erken Dönem Osmanlı Türbeleri, Gökkubbe, İstanbul 2007. Demiralp, Yekta. Erken Dönem Osmanlı Medreseleri (1300-1500), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999. Durukan, Aynur. “Osmanlı Beyliğinde Sanat Ortamı”, XIII. Türk Tarih Kongresi, III/II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2002a: 1103-1160. Emir, Sedat. Erken Osmanlı Mimarlığında Çok İşlevli Yapılar: Kentsel Organizasyon yapıları olarak Zaviyeler. Orhan Gazi Dönemi Yapıları, II, Akademi Yayınları, İzmir 1994. Gabriel, Albert. Monuments Turccs d’Anatolie, 2 cilt, Paris 1931-34. Gabriel, Albert. Une Capitale Turgue Broussr Bursa, Paris, 1958. Gıbbons, H. Adams. Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, 21. Yüzyıl Yayınları, Ankara 1998. Gündüz Küskü, Sema. Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2014. Ocak, Ahmet Yaşar. “Zaviyeler Dini, Sosyal ve Kültürel Tarih Açısından bir Deneme”, Vakıflar Dergisi, XIII, 1978: 248-268. Özbek, Yıldıray. Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme (1300-1453), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2002. Tüfekçioğlu, Abdülhamit. Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Yazı, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2001.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4.Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sema Küskü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatma

  • 1 Dönemin terminolojisini algılayabilme
  • 2 Dönemin tarihsel sürecini algılayabilme
  • 3 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme
  • 4 Dönemin yapı türlerini algılayabilme
  • 5 Dönem eserlerini çağdaşları ile karşılaştırabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Dönemin tarihsel alt yapısı (çeşitlilik ve çoğulculuk)
2.Hafta *Osman dönemi mimarisi
3.Hafta *Orhan dönemi mimarisi
4.Hafta *Orhan dönemi mimarisi .
5.Hafta *I. Murad dönemi mimarisi
6.Hafta *I. Murad dönemi mimarisi
7.Hafta *I. Bayezid dönemi mimarisi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *I. Bayezid dönemi mimarisi
10.Hafta *I. Mehmed dönemi mimarisi .
11.Hafta *I. Mehmed dönemi mimarisi
12.Hafta *II. Murad dönemi mimarisi
13.Hafta *II. Murad dönemi mimarisi
14.Hafta *Dönemin genel mimari özellikleri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 11 2,00 22,00
Ara Sınav Hazırlık 10 3,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 10 3,00 30,00
Tartışmalı Ders 10 3,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 10 3,00 30,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00