Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 316 ANADOLU'DA ORTAÇAĞ KENTLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders kapsamında, kültürel, coğrafi, siyasi ve ekonomik bağlamlar çerçevesinde Ortaçağ Dönemi Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı kentleri ve mimarisinin araştırılması ve kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Ortaçağ döneminde Anadolu’da ticari faaliyetler üzerinden siyasi, kültürel, ekonomik bağlamların tanımlanması. Ortaçağ döneminde, şehircilik ve mimarlık faaliyetleri. Ortaçağda kentsel mekanın biçimlenmesinde etkili olan unsurlar Erken Türk Beylikleri, Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemlerinin kısa tarihçesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Özcan, Koray (2006). “Anadolu’da Selçuklu Kentler Sistemi ve Mekânsal Kademelenme (1)”, METU JFA (23:2) 2, s. 21-61. 2. Özcan, Koray (2006). “Anadolu-Türk Kent Tarihinden Bir Kesit: Selçuklu Döneminde AnadoluTürk Kent Model(ler)i” Bilig, Sayı 38, s.161-184. 3. Aktaş Yasa, Azize (2006). “Konya”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı 2, (Ed. A. U. Peker, K. Bilici) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 245-261. 4. Eravşar, Osman (2006). “Kayseri”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı 2, (Ed. A. U. Peker, K. Bilici) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara s. 239-244. 5. Faroqhi, Suraiya (2011). Osmanlı'da Kentler ve Kentliler, (Neyyir Berktay) Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 6. Finkel, C. Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı 1300-1923, İstanbul 2014. 7. Kuban, D. Osmanlı Mimarisi. YEM Yayınları, 8. Şenyurt, O. Osmanlı Mimarlık Örgütlenmesinde Değişim ve Dönüşüm. Doğu Kitabevi, 2011. 9. Ovalıoğlu, İ. Osmanlı Mimarisi - Usûl-i Mi‘mârî-i Osmânî. Çamlıca Yayınları, 2015. 10. Anna Contadini, Claire Nortonve. Rönesans ve Osmanlı Dünyası. Koç Üniversitesi Yayınları, 2018. 11. Çakır, K. Medeniyetimizin Mimarları. Gülhane Yayınları, 2019. 12. Ayverdi, E.H. Osmanlı Mimarisi. İstanbul Fethi Cemiyeti Yayınları, 2019. 2 13. Şenyurt, O. Zamanın Mekanları Mekanın Zamanları: Osmanlı'da Mimari Mekan ve Yaşam. Doğu Kitabevi, 2018. 14. Imber, C. The Ottoman Empire, 1300-1650. 2002. 15. Aslanapa, O., Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, 1984. 16. Ayverdi, E.H., Osmanlı Mimarisi'nin İlk Devri, İstabul 1966. 17. Goodwin, G., A History of Ottoman Architecture, Thames and Hudson, London 1971. 18. Göknil, U.V., H. Stierlin (Editör), Architecture of the World, Ottoman Turkey, Taschen. 19. İnalcık, H Renda, G. (Ed), Osmanlı Uygarlığı, 2 cilt, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2004. 20. Kuban, D., Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 1995. 21. Urak, Gediz (1994). Amasya’da Türk Devri Şehir Dokusu, Yapıların Analiz ve Değerlendirmesi, Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. 22. Nicholas, David (1997). Growth of the Medieval City, From The Late Antiquity to The Early Fourteenth Century, Longman, New York. 23. Dumot, Paul; G.F. Georgeon (1996). Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 24. Çelik, Zeynep (1993). The Remaking of İstanbul, Potrait of Ottoman City in the Nineteenth Century, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London. 25. Lowry, Heath W. (2003). Ottoman Bursa in Travel Accounts, Indiana University Ottoman and Modern Turkish Studies Publications. 26. Tanyeli, Uğur (1987). Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci (11-15.yy), İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul. 27. Pirenne, Henri (1982). Ortaçağ Kentleri, Kökenleri ve Ticaretin Canlanması (Çev. Şadan Karadeniz), Ankara. 28. Akın, G., Asya Merkezi Mekan Geleneği, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990. 29. Altun, Ara., Anadolu'da Artuklu Devri Türk Mimarisinin Gelişmesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1978. 30. Aslanapa, Oktay, Anadolu'da İlk Türk Mimarisi Başlangıç ve Gelişmesi, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2007 31. Bakırer, Ömür., Selçuklu Öncesi ve Selçuklu Dönemi Anadolu Mimarisinde Tuğla Kullanımı, Ankara 1981. 32. Bakırer, Ömür., XIII. Ve XIV. Yüzyıllarda Anadolu Mihrapları, Ankara 1976. 33. Faroqhi, Suraiya., Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak, YKY, İstanbul, 2003 34. Faroqhi, Suraiya., Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1997. 35. Kolay, İlknur., Batı Anadolu 14. Yüzyıl Beylikler Mimarisinde Yapım Teknikleri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999. 36. Kuban, Doğan, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri, Cem Yayınevi, İstanbul 1993 37. Kuban, Doğan, Divriği Mucizesi Selçuklular Çağında İslam Bezeme Sanatı Üzerine Bir Deneme, YKY Yayınları, İstanbul 1999 38. Kuban, Doğan, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, YKY, İstanbul 2002. 39. Mülayim, Selçuk. ,Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler Selçuklu Çağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1982. 40. Ögel, Semra., Anadolu Selçukluları'nda Taş Tezyinatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1987 41. Öney, Gönül., Beylikler Devri Sanatı. XIV.-XV. Yüzyıl (1300-1453), TTK Yayınları, Ankara 1989. 42. Özcan, Koray., Anadolu'da Selçuklu Kentsel Sistemi ve Mekansal Kademelenme, ODTU Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 23 Sayı 2, 2006, s. 21-62.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1 – Kuramsal Çerçeve Sunumları 2 - Örnek Paylaşımları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Deniz Özkut
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Ders teorik sunum ve alan çalışması şeklinde kurgulanmıştır.

  • 1 Ortaçağ Kentlerin mekansal oluşum ve gelişim süreçlerini değerlendirebilme
  • 2 Döneme ilişkin temel kavramları açıklayabilme
  • 3 Ortaçağda Anadolu Coğrafyası hakkında bilgi sahibi olma.
  • 4 Ortaçağda, Anadolu coğrafyasının siyasi, kültürel, ekonomik bağlamlarını kavrama
  • 5 Ortaçağ döneminde, öne çıkan Anadolu kentlerinin fiziksel, kültürel, ekonomik, siyasi özelliklerini karşılaştırabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Anadolu Selçuklu döneminde Anadolu'da siyasi, sosyal ve ekonomik ortam
2.Hafta *Anadolu Selçuklu Döneminde Ticaret ve Ticaret Yolları
3.Hafta *Anadolu Selçuklu Döneminde Ticaret ve Ticaret Yolları
4.Hafta *Anadolu Selçuklu Döneminde Kentlerin gelişimi
5.Hafta *Anadolu Selçuklu Döneminde Kentlerin gelişimi
6.Hafta *Anadolu Selçuklu Döneminde Kentlerin gelişimi
7.Hafta *Anadolu Selçuklu Döneminde Kentlerin gelişimi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Anadolu Selçuklu Döneminde Kentler
10.Hafta *Anadolu Selçuklu Döneminde Kentler
11.Hafta *Anadolu Selçuklu Döneminde Kentlerin karşılaştırılması
12.Hafta *Anadolu Selçuklu Döneminde Kentlerin karşılaştırılması
13.Hafta *Beylikler Döneminde Anadolu Kentleri
14.Hafta *Genel Değerlendirme
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Proje 5 4,00 20,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 5,00 65,00
Toplam : 132,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00