Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 312 KUZEY KARADENİZ VE AVRUPA'DA TÜRK-İSLAM MİMARİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere Anadolu Türk Mimarisine kaynaklık eden Kuzey Karadeniz ve Avrupa’daki Türk-İslam Mimari eserlerini örnekleri ile tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste Türklerin İslâmiyeti kabul etmelerinden sonra Kuzey Karadeniz ve Avrupa’da kurulan Müslüman Türk devletlerinin bu bölgede yaptırdıkları mimarî eserler incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : AYVERDİ Ekrem Hakkı vd (1977), Avrupa'da Osmanlı Mimari Eserleri, C. I-IV, İstanbul. İBRAHİMGİL Mehmet-Konuk Neval (2006), Kosova’da Türk Eserleri, C.I-II, Ankara. İBRAHİMGİL Mehmet (2013), Balkanlar’da Osmanlı Şehirleri Eseri. Balkan Ülkelerindeki Osmanlı Kültür Mirası Üzerinde Genel Bir Değerlendirme, Ankara, ÇAM Nusret (2000), Yunanistan’daki Türk Eserleri, Ankara. YÜCEL Yaşar (1991), Macaristan ve Bulgaristan’daki Türk Sanat Eserleri, Ankara. YÜCEL Yaşar, Bulgaristan’daki Osmanlı Anıtları. RODOSLU Celaleddin (1987), Rodos’ta Türk Eserleri, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Türk-İslam dönemini mimarisinin kaynaklarını açıklayabilmek.
  • 2 Her dönemin mimari örneklerini tanıyabilmek ve dönemler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek.
  • 3 Türk-İslam mimarisindeki malzeme ve temel süsleme elemanlarını tanıyabilmek.
  • 4 Türk-İslam sanatı hakkındaki kaynakları etkili kullanabilmek.
  • 5 Türk-İslam mimarisini tür ve süsleme bakımından analiz edebilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanımı: Kapsamı, amacı, önemi, kural ve gerekleri
2.Hafta *Kuzey Karadeniz ve Avrupa’daki Türk-İslam sanatı üzerine dünyada ve Türkiye’de yapılmış çalışmalar
3.Hafta * “Mimari”, “Malzeme” ve “Teknik” terim, tanım ve türleri
4.Hafta *Mimaride kullanılan malzeme, araç ve gereçler
5.Hafta *Mimari ve süsleme türleri
6.Hafta *Kuzey Karadeniz ve Avrupa’daki Türk dönemi dışında kalan kültürlerdeki mimariye kısa bir bakış
7.Hafta *Kuzey Karadeniz ve Avrupa’daki Türk-İslam mimarisinin kaynakları ve arkeolojik araştırmalar
8.Hafta *Ara Sınav (Vize)
9.Hafta *Kuzey Karadeniz ve Avrupa’daki Türk-İslam Mimarisi ve türleri
10.Hafta *Kuzey Karadeniz ve Avrupa’daki Türk-İslam Mimarisinde Süsleme
11.Hafta *Kuzey Karadeniz ve Avrupa’daki Türk-İslam Mimarisinde Cami
12.Hafta *Kuzey Karadeniz ve Avrupa’daki Türk-İslam Mimarisinde Sosyal Yapılar
13.Hafta *Kuzey Karadeniz ve Avrupa’daki Türk-İslam Mimarisinde Türbe
14.Hafta *Kuzey Karadeniz ve Avrupa’daki Türk-İslam Mimarisinde Saray

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 6 3,00 18,00
Final 1 1,00 1,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Ödev 1 29,00 29,00
Toplam : 117,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00