Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 306 İLHANLI-TİMURLU DÖNEMİ MİMARİ GELENEĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere Anadolu Türk Mimarisine kaynaklık eden İlhanlı ve Timurlu Mimari eserlerini örnekleri ile tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste Türklerin İslâmiyeti kabul etmelerinden sonra İran ve Azerbaycan’da kurulan İlhanlı ve Timurlu devletlerinin bu bölgede yaptırdıkları mimarî eserler incelenecek, İhanlı ve Timurlu mimarisi ve süsleme özelliklerinin kaynakları, mimaride kullanılan araç ve gereçlerin yanı sıra gelenek yoluyla Anadolu’ya gelen unsurlarının teknik, renk, malzeme ve motif bakımından benzer ve farklı yönleri karşılaştırılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : AKIN, Günkut; Asya Merkezi Mekân Geleneği, Ankara 1990. ALTUN, Ara; Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul 1988. ARIK, M. Oluş; Orta Asya Mimarlık Mirasımızdan İzlenimler - Impressions from Our Architectural Heritage in Central Asia, Ankara 1994. Godard, Andre, L’Art De Iran, Paris 1962. CEZAR, Mustafa; Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977. ESİN, Emel; “Türk Minaresinin Orta Asya’daki Öncüleri Hakkında”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi (Gabriel Özel Sayısı), S.9, Ankara 1978, s.105-150. SAYAN, Yüksel, Türkmenistan’daki Mimari Eserler (XI-XVI. Yüzyıl), T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999. PUGAÇENKOVA, G.A.; İskusstvo Türkmenistana, Moskva 1967. GRABER, Oleg- HILL, Derek; Islamic Architecture and Its Decoration, London 1965. SÖZEN, Metin; The Evulation of Turkish Art and Architecture, İstanbul 1987. ZASIPKİN, B.N.; Arhitektura Sredney Azii, Moskva 1948. SUDAKOV, S.A.; “Arhitektura Seldjukov v Sredney Azii”, Sotsialistiçeskaya nauka i tehnika, Taşkent 1935. USEYNOV M.-BRİTANİTSKİY L.-SALAMZADE A., İstoriya Arhitekturı Azerbaycana, Moskva 1963.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 İlhanlı ve Timurlu dönemini mimari geleneğinin kaynaklarını açıklayabilmek.
  • 2 Her dönemin mimari örneklerini tanıyabilmek ve dönemler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek.
  • 3 İlhanlı ve Timurlu mimarisindeki malzeme ve temel süsleme elemanlarını tanıyabilmek.
  • 4 İlahlı ve Timurlu sanatı hakkındaki kaynakları etkili kullanabilmek.
  • 5 İlhanlı ve Timurlu mimarisini tür ve süsleme bakımından analiz edebilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanımı: Kapsamı, amacı, önemi, kural ve gerekleri
2.Hafta *İlhalı ve Timurlu sanatı üzerine dünyada ve Türkiye’de yapılmış çalışmalar
3.Hafta *“Mimari”, “Malzeme” ve “Teknik” terim, tanım ve türleri
4.Hafta *Mimaride kullanılan malzeme, araç ve gereçler
5.Hafta *Mimari ve süsleme türleri
6.Hafta * İlhanlı ve Timurlu Tarihi kaynakları ve arkeolojik araştırmalar
7.Hafta * İran ve Azerbaycan’daki İlhanlı ve Timurlu dönemi dışında kalan kültürlerdeki mimariye kısa bir bakış
8.Hafta *Ara Sınav (Vize)
9.Hafta * İlhanlı ve Timurlu Mimarisinde Süsleme
10.Hafta *İlhanlı ve Timurlu Mimarisi ve türleri
11.Hafta *İlhanlı ve Timurlu Mimarisinde Cami
12.Hafta *İlhanlı ve Timurlu Mimarisinde Medrese
13.Hafta *İlhanlı ve Timurlu Mimarisinde Türbe
*Timurlu ve İlhanlı Mimarisinde Saray
14.Hafta *Timurlu ve İlhanlı Mimarisinde Saray
*Yarıyıl Sonu Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 6 3,00 18,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Final 1 1,00 1,00
Toplam : 130,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00