Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 304 14.YY.ANADOLU BEYLİKLER DÖNEMİ YAPI GELENEĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Anadolu Selçuklu sonrasında ortaya çıkan beyliklerin coğrafi yayılım alanlarını tanımlayarak, dönemin mimari faaliyetlerini siyasal, sosyal ve kültürel ortam dâhilinde ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, Anadolu Selçuklu sonrasında ortaya çıkan beyliklerin mimarisi tanıtılacak ve bu beyliklerin mimarisindeki üslup farklılıkları irdelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Öney, Gönül (1989). Beylikler Devri Sanatı, XIV-XV. Yüzyıl (1300-1453), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1989. Kızıltan, Ali (1958). Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler, XIV. Yüzyıl Sonuna Kadar, Güven Basımevi, İstanbul 1958. Peker A.U. ve Bilici K. (2006) (ed.). Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Mimarlık ve Sanat I-II, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. Önge, Yılmaz (1991). “Selçuklularda ve Beyliklerde Ahşap Tavanlar”, Atatürk Konferansları, V, 1971-1972, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara: 179-195. Ötüken, Y.-A. Durukan-H. Acun-S. Pekak (1986). Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. Sözen, Metin (1970-72). Anadolu Medreseleri. Selçuklu ve Beylikler Devri, I-II, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1970-72. Sönmez, Zeki (1995). Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu Türk mimarisinde Sanatçılar, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1995. Şaman Doğan, Nermin (2008). Isparta’da Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimarisi, Isparta Valiliği, Isparta 2008. Tanman, Baha (2005). “14. ve 15. Yüzyılların Anadolu Türk Mimarlığında Gotik Etkiler”, Afife Batur’a Armağan, Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları, Literatür, İstanbul: 213-225. Uysal, Ali Osman (1995). “Germiyanoğulları Dönemi Türbeleri”, 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, III, Kültür Bakanlığı, Ankara 1995: 397-412. Yücel, Yaşar (1991). Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar I-II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. Uysal, Ali Osman (2006). Germiyanoğlu Beyliğinin Mimari Eserleri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4.Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sema Küskü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatma

  • 1 Dönemin terminolojisini algılayabilme
  • 2 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme
  • 3 Dönemin yapı türlerini algılayabilme
  • 4 Dönem eserlerini çağdaşları ile karşılaştırabilme
  • 5 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Beylikler Dönemin siyasi ve coğrafi yapısı
2.Hafta *Beylikler dönemi mimarisinin genel özellikleri
3.Hafta *İlhanlılar ve Eretnaoğulları Beylikleri Mimarisi
4.Hafta *Karamanoğulları Beyliği Mimarisi
5.Hafta *Karamanoğulları Beyliği Mimarisi
6.Hafta *Karamanoğulları Beyliği Mimarisi
7.Hafta * Aydınoğulları Beyliği Mimarisi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Saruhanoğulları Beyliği Mimarisi
10.Hafta *Eşrefoğulları Beyliği Mimarisi
11.Hafta * Menteşeoğulları Beyliği Mimarisi
12.Hafta *Germiyanoğulları Beyliği Mimarisi
13.Hafta *Hamitoğulları-Candaroğulları Beylikleri Mimarisi
14.Hafta *Ramazanoğulları-Dulkadiroğulları Beylikleri Mimarisi
15.Hafta *Final

  • 2 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 11 2,00 22,00
Ara Sınav Hazırlık 10 3,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 10 3,00 30,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00