Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 216 İSLAM'DA DİN SANAT İLİŞKİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türk-İslam kültüründe din ve sanat ilişkisini kavrayabilme
Dersin İçeriği : İslam, yaygın bir dünya dini haline geldikten sonra kendine özgü bir karakteristik, hayat anlayışı daha doğru bir ifadeyle bir medeniyet perspektifi haline gelmiştir. Bu genişleme döneminin bir diğer sonucu da farklı kültürleri bünyesine alan İslam’ın, evrensel özünü korumakla beraber, yerel ifade biçimlerine de yer verecek derecede çeşitlenmesidir. Bu çeşitlenme içinde en özgün görünümlerden bir tanesini Türk soylu ve akraba toplulukların İslam ile tanıştıktan sonra geliştirdikleri medeniyet oluşturur. Bu toplumlar kendi inanç dünyaları, yabancı unsurlar ve İslami inanç ve uygulamalar arasında -İslami boyutu tartışılmaz olan- bir uzlaşma sonucunda özellikle tasavvufi inançlarda kendini gösteren İslami bir anlayış geliştirmişlerdir. Sanat, söz konusu bu anlayışın en önemli bileşenlerinden biridir. Bu derste, bu kapsamda özellikle Anadolu ve Balkanlardaki sanat anlayışı ile yine buralarda geçerli olan dini niteliklerin ilişkisi ele alınmaya ve tartışılmaya çalışılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Sanat ve İnanç 1-2, (Ed.) Banu Mahir, Halenur Katipoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 2004. Kara, Mustafa, Tekkeler ve Zaviyeler, Dergah Yayınları, İstanbul, 1977. Köprülü, Mehmet Fuat, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Alfa Kitap, İstanbul, 2014. Schimmel, Annemarie, İslam’ın Mistik Boyutları, Kabalcı Yay, İstanbul, 2001. El-Kardavi, Yusuf, İslam ve Sanat, Aşiyan, İstanbul, 2010. Nasr, Seyyid Hüseyin, İslam Sanatı ve Maneviyatı, İnsan Yay., İstanbul, 1999.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sarp Alatepeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Türk-İslam kültürünün temel vasıflarını öğrenme
  • 2 Türk-İslam kültüründe sanatın rolünü kavrama
  • 3 Tasavvufi yapıların Türk-İslam sanatındaki rolünü takdir edebilme
  • 4 İslâmiyet’in dünya tarihine etkilerini analiz edebilme.
  • 5 Kültürler arası etkileşimi değerlendirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Konunun terminolojisini kavrama
2.Hafta *Derste kullanılacak kaynakları irdeleme 1
3.Hafta *Derste kullanılacak kaynakları irdeleme 2
4.Hafta *Sanat ve kutsal ilişkisi 1
5.Hafta *Sanat ve kutsal ilişkisi 2
6.Hafta *Din sanat ilişkisini tartışmak 1
7.Hafta *Din-sanat ilişkisini tartışmak 2
8.Hafta *arasınav
9.Hafta *İslam’da sanat anlayışı
10.Hafta *İslam’ın farklı görünümleri ve sanat
11.Hafta *İslam tasavvufu
12.Hafta *İslam tasavvufu ve sanat
13.Hafta *Türk-İslam dünyası ve sanat
14.Hafta *Türk-İslam dünyası ve sanat 2

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 127,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00