Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 206 10-12.YY. TÜRK ARKEOLOJİSİNDE KÜÇÜK BULUNTULAR 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere Anadolu Türk Mimarisine kaynaklık eden Orta Asya dönemi küçük eserlerini (seramik, alçı, maden vb) örnekleri ile tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste öğrencilerin; Türk Sanatı içinde taşınabilir el sanatı ürünleri olan ahşap, metal, cam, deri, alçı, kâğıt ve kumaş gibi malzemelerden üretilmiş eserleri teknik ayrıntıları ve üretim koşulları içinde öğrenmeleri; bu eserlerdeki motif ve kompozisyonları Erken Türk-İslam Sanatı içinde değerlendirebilmeleri, erken Türk-İslam sanatı ve süsleme özelliklerinin kaynaklarını, kullanılan araç ve gereçlerin yanı sıra gelenek yoluyla Anadolu’ya gelen unsurlarının teknik, renk, malzeme ve motif bakımından benzer ve farklı yönleri karşılaştırmaları amaçlanmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Yetkin Suut Kemal, İslam Ülkelerinde Sanat, İstanbul 1984.<br />Graber, Oleg- Hıll, Derek, Islamic Architecture and Its Decoration, London 1965. Godard, Andre, L’Art De Iran, Paris 1962.<br />Demiriz, Yıldız, İslam Sanatında Geometrik Süsleme, İstanbul 2004.<br />Herzfeld Ernst Emil, Samarra, Berlin 1907.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Ersel ÇAĞLITÜTÜNCİGİL
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Erken Türk-İslam dönemine ait küçük buluntuların kaynaklarını açıklayabilmek.
  • 2 Her dönemin küçük buluntu örneklerini tanıyabilmek ve dönemler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek.
  • 3 Erken Türk İslam sanatında kullanılan küçük malzeme ve temel süsleme elemanlarını tanıyabilmek.
  • 4 Erken Türk-İslam dönemi küçük buluntuları hakkındaki kaynakları etkili kullanabilmek.
  • 5 Erken Türk-İslam dönemi küçük buluntularını tür ve süsleme bakımından analiz edebilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanımı: Kapsamı, amacı, önemi, kural ve gerekleri
2.Hafta *Erken Türk-İslam sanatı üzerine dünyada ve Türkiye’de yapılmış çalışmalar
3.Hafta * “El Sanatı”, “Malzeme” ve “Teknik” terim, tanım ve türleri
4.Hafta *El Sanatlarında kullanılan araç ve gereçler
5.Hafta *El Sanatları ve türleri
6.Hafta *Erken Türk-İslam dönemi dışında kalan kültürlerdeki el sanatlarına kısa bir bakış
7.Hafta * Erken Türk-İslam el sanatlarının kaynakları ve arkeolojik araştırmalar
8.Hafta *Ara Sınav (Vize)
9.Hafta *Erken Türk-İslam Dünyasında alçı
10.Hafta *Erken Türk-İslam Sanatında Çini
11.Hafta *Erken Türk-İslam Sanatında Seramik
12.Hafta *Erken Türk-İslam Sanatında Ahşap
13.Hafta *Erken Türk-İslam Sanatında madeni eserler
14.Hafta *Erken Türk-İslam Sanatında resim ve heykel
15.Hafta *Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)

  • 1 Ödev : 20,000
  • 2 Vize : 20,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 5,00 65,00
Ara Sınav Hazırlık 1 4,00 4,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Toplam : 121,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00