Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 202 PERSLERDEN SOĞDLARA ORTA ASYA ARKEOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Orta Asya’da kurulan devletleri ve arkeolojik verilerini tanıtmak
Dersin İçeriği : Ders, Eski ve erken Orta Çağa kadar Orta Asya’da kurulmuş Devletleri ve arkeolojik verileri tanıtmak üzere kurgulanmıştır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Richard D. Frye, The Heritage of Central Asia – from Antiquity to the Turkish Expansion, California 2000. 2. Aurel Stein, “Expedition in Central Asia”, The Geographical Journal, 47/5, 1916:358-364. 3. Osman Aydınlı, “Semerkant”, İslam Ansiklopedisi, 36, 2009:481-484. 4. Gerard Clauson, “Ak Beshim – Suyab”, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No:1/2, 1961:1-13. 5. Richard Frye, “Sugd and Sugdians: A Comparison of Archaeological discoveries with Arabic sources”, Journal of the American Oriental Society, 63/1, 1963:14-16. 6. Vesta Sarkosh Curtis – St. John Simpson - Mir Abedin Komali – Kamyar Abdi – Gennadi Ivanov – Tanabe Katsumi – Barbara Kaim, “News from Iran and Central Asia: Third Report”, Iran, 38, 2000:151-166. 7. Valerie Hansen, “Brief history of the Turfan Oasis”, Orientations, 30/4, 1999:24-27. 8. Edouard Chavannes, Çin Kaynaklarına göre Batı Türkleri, Terc. Ahsen Batur, Selenge 2007. 9. Hasan Bahar, “Türkistan’ın coğrafi konumu ve İlk Çağ kaynaklarına göre tarihi”, 233-244. 10. Etienne De La Vaissiere, De Bachtres a Balkh, par le Nowbahar”, Journale Asiatique, 298/2, 2010:517-533.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Kütüphane Araştırmaları 2. Power Point sunumları 3. Soru-cevap 4. Ödev hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Anıl Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Dönemin terminolojisini algılayabilme
  • 2 Orta Asya’nın coğrafi ve kültürel sınırları
  • 3 Orta Asya’da kurulmuş devletler
  • 4 Kültürler arası etkileşimi değerlendirebilme
  • 5 İpek Yolu

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Orta Asya’nın coğrafi ve kültürel sınırları
2.Hafta *Demir çağında Orta Asya
3.Hafta *Pers imparatorluğunun kuruluşu
4.Hafta *Pers – Anadolu ilişkileri
5.Hafta *Pers – Mezopotamya ve Mısır ilişkileri
6.Hafta *Pers – İskit ilişkileri
7.Hafta *Pers döneminde Orta Asya
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Hellenistic dönem Orta Asyası
10.Hafta *Parth döneminde Orta Asya
11.Hafta *Sasani idaresi ve İpek Yolu
12.Hafta *Sasani – Ak Hun – Soğd – Gök Türk ilişkileri
13.Hafta *Gök Türklerin Türkistan hakimiyeti
14.Hafta *Türkistan ve Arap ilerlemesi

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 25,00 25,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Ara Sınav Hazırlık 14 1,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 24 1,00 24,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00