Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 315 İPEK VE BAHARAT YOLU 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İpek Yolu üzerinde yapılan ticaretin kültürler arası nasıl bir etkileşim yaptığını açıklamak
Dersin İçeriği : Dersin içeriğini, ticaret ve kültür malzemelerini tanıtmak üzerine kurgulanmıştır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Silk Road Magazines Armin Selbitschka, "The Early Silk Road(s)", Oxford Research Encyclopedia of Asian History, New York 2018. János Harmatta (Ed.), History of Civilizations of Central Asia - The development of sedentary and nomadic civilizations: 700 B.C. to A.D. 250, Vol. II, Paris 1994. B. A. Litvinsky (Ed.), History of Civilizations of Central Asia - The crossroads of civilizations: A.D. 250 to 750, Vol. III, Paris 1996. Süer Eker, "Orta Asyanın gizemli halkı: Soğdlular, Soğd ve Soğdça", ürk Bilig, S. 24, 2012:77-92. Valerie Hansen, "A Brief history of Turfan Oasis, Orientations, Vol. 30, No 4, 1999:24-27. Leonid R. Kyzlasov, The Urban Civilization of Northern and Innermost Asia, Bucureşti 2010. Hans-J. Klimkeit, "Buddhism in Turkish Central Asia", Numen, Vol. 37, Fasc. 1, 1990:53-69.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Dersler, görsel malzeme eşliğinde karşılıklı dialog kurularak yapılmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Verilen kaynaklar dışında öğrencilerin internet üzerinden hazırlık yapması beklenir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Anıl Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Bilgisayar, projeksiyon makinesi, bazı deneysel arkeolojik malzeme (obsidiyen gibi)...
Dersin Verilişi : sınıfta, yüzyüze iletişim kurarak

  • 1 Dönemin terminolojisini anlayabilmek
  • 2 İpek Yolunun coğrafi ve kültürel sınırlarını öğrenmek
  • 3 İpek Yolu üzerinde kurulmuş devletleri tanımak
  • 4 Kültürler arası etkileşimi değerlendirme becerisi
  • 5 dönemden döneme değişen ticaret malzemelerinin tanımını yapabilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dünya ticaret yolları
2.Hafta *Antik çağ lapis lazuli ve krom ticareti
3.Hafta *İpek ve Baharat Yolu Güzergahı
4.Hafta *İpek Yolunun tarihçesi
5.Hafta *Orta Asya'nın yeniden keşfi: Stein ve Pelliot
6.Hafta *Dun Huang Projesi ve Unesco
7.Hafta *Budizm'in Orta Asya'da yayılması
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Kervancılık ile ilgili terminoloji
10.Hafta *Antik Çağ gemiciliği
11.Hafta *Deniz ticaret yolları
12.Hafta *Cirebon batığı
13.Hafta *Arap denizciliği
14.Hafta *İpek Yolu güzergahının Okyanuslara kayması
15.Hafta *Gölge oyunu

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü