Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 313 KAFKASLARDA TÜRK-İSLAM ESERLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere Anadolu Türk Mimarisine kaynaklık eden Kafkasya ve Bugünkü Azerbaycan’daki Türk-İslam Mimari eserlerini örnekleri ile tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste Türklerin İslâmiyeti kabul etmelerinden sonra Kafkasya ve Azerbaycan’da kurulan Müslüman Türk devletlerinin bu bölgede yaptırdıkları mimarî eserler incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : USEYNOV M.-BRİTANİTSKİY L.-SALAMZADE A. (1963), İstoriya Arhitekturı Azerbaycana, Moskva. ALESKERZADE A. A. (1947), Nadpisi Arkhitekturnih Pamyatnikov Azerbaydcana Epohi Nizami, Moskva-Baku. AMENZADE Rayihe (1995), Azerbaycan Me’marlığında Baştağlar, Bakı. ASLANAPA Oktay (1979), Kırım ve Kuzey Azerbaycan’da Türk Eserleri, İstanbul. ASLANAPA Oktay (1996), Türk Cumhuriyetleri Mimarlık Abideleri, Ankara. BAHŞALİYEV Veli (2006), Azerbaycan Arheologiyası, C.I, Bakı. BRETANITSKY Leonid-SALAMZADE Abdülvahap, “Orta Asır Azerbaycan Mimarları ve Mimarlıkla Alâkadar Sanatkârlar”, Azerbaycan İnceseneti, S. V, Bakı 1956, ss.7-59. BÜNYADOV Ziya-YUSUFOV J.B. (1994), Azerbaycan Tarihi En Gadim Zamanlardan XX. Asra Kadar, C.I, Bakı ÇAĞLITÜTÜNCİGİL Ersel (2007), Azerbaycan’daki İslâmi Dönem Yapılarında Süsleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir. ÇAĞLITÜTÜNCİGİL Ersel-SAYAN Yüksel (2006), “Bakü-Bayıl Kalesi (Kasrı) ve Kitabeleri Hakkında”, Sanat Tarihi Dergisi, S.XV/2, İzmir, ss.49-71. DADAŞEV Sadıq A.-USEYNOV Mikayil (1956), Ansamblı Dvorça Şirvanşahov Vi Bakı, Moskva. DOSTİYEV Tarık (2004), “Kafkaslardaki Eski Türk Şehri Şabran”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, S.1, Çorum, ss.10-20.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Erken Türk-İslam dönemini mimarisinin kaynaklarını açıklayabilmek.
  • 2 Her dönemin mimari örneklerini tanıyabilmek ve dönemler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek.
  • 3 Erken Türk-İslam mimarisindeki malzeme ve temel süsleme elemanlarını tanıyabilmek.
  • 4 Erken Türk-İslam sanatı hakkındaki kaynakları etkili kullanabilmek.
  • 5 Erken Türk-İslam mimarisini tür ve süsleme bakımından analiz edebilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanımı: Kapsamı, amacı, önemi, kural ve gerekleri
2.Hafta *Kafkasya ve Azerbaycan Türk-İslam sanatı üzerine dünyada ve Türkiye’de yapılmış çalışmalar
3.Hafta * “Mimari”, “Malzeme” ve “Teknik” terim, tanım ve türleri
4.Hafta *Mimaride kullanılan malzeme, araç ve gereçler
5.Hafta * Mimari ve süsleme türleri
6.Hafta *Kafkasya ve Azerbaycan’daki Türk dönemi dışında kalan kültürlerdeki mimariye kısa bir bakış
7.Hafta * Kafkasya ve Azerbaycan Türk-İslam Mimarisinde Süsleme
8.Hafta *Ara Sınav (Vize)
9.Hafta *Kafkasya ve Azerbaycan Türk-İslam mimarisinin kaynakları ve arkeolojik araştırmalar
10.Hafta *Azerbaycan Türk-İslam Mimarisi ve türleri
11.Hafta *Kafkasya ve Azerbaycan Türk-İslam Mimarisinde Cami
12.Hafta *Kafkasya ve Azerbaycan Türk-İslam Mimarisinde Medrese
13.Hafta *Kafkasya ve Azerbaycan Türk-İslam Mimarisinde Türbe
14.Hafta *Kafkasya ve Azerbaycan Türk-İslam Mimarisinde Saray

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Final 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 7 3,00 21,00
Toplam : 133,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00