Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 309 ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE DEVŞİRME MALZEME KULLANIMI 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Anadolu Türk mimarisinde işlenmiş malzemenin ikinci defa kullanılması hakkında ön bilgi vererek uygulama alan ve amaçları tanıtmaktır.
Dersin İçeriği : Anadolu Türk Mimari geleneğinde işlenmiş malzemenin ikincil kullanımını detaylı olarak inceleme ve değerlendirme becerisi elde etmek.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Redford, S., Anadolu Selçukluları ve Antik Çağ, İstanbul 2016. Öney G., "Anadolu Selçuklu Mimarisinde Antik Devir Malzemesi, Anadolu (Anatolia), XII, Ankara 1970, ss. 17-26. Aslanapa, O., Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1986. Tanyeli, U/ Tanyeli G., "Osmanlı Mimarlığında Devşirme Malzeme Kullanımı (16.-18. Yüzyıl)", Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, İstanbul 1989, ss. 23-31.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sarp Alatepeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 1. Devşirme malzemenin tanımı ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 2 2. Malzeme sağlama yöntemlerinden birini oluşturan "devşirme" yapı öğelerinin Hellenistik, Roma ve Bizans Dönem'lerindeki uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 3 3. Devşirme malzeme kullanımında ekonomik, siyasi ve ikonografik nedenler hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 4 4. Devşirme malzemenin uygarlık ve zaman farkları ile ele alınış biçimi hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 5 5. Anadolu Türk Mimarisinde kullanılan devşirme malzemenin çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Anadolu Türk Mimarisinde Devşirme Malzeme Kullanımının Genel Kapsamı I
2.Hafta *Anadolu Türk Mimarisinde Devşirme Malzeme Kullanımının Genel Kapsamı II
3.Hafta *Anadolu Türk Mimarisinde Kullanılan Devşirme Malzeme Grupları ve Nitelikleri I
4.Hafta *Anadolu Türk Mimarisinde Kullanılan Devşirme Malzeme Grupları ve Nitelikleri II
5.Hafta *Anadolu Türk Mimarisinde Devşirme Malzeme Kullanımının Ekonomik Sebepleri
6.Hafta *Anadolu Türk Mimarisinde Devşirme Malzemenin Süsleme Amaçlı Kullanımı
7.Hafta *Anadolu Türk Mimarisinde Devşirme Malzemenin Politik ve İkonografik Kullanımı
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Anadolu Selçuklu Sultanlığında Devşirme Malzeme Kullanımı I
10.Hafta *Anadolu Selçuklu Sultanlığında Devşirme Malzeme Kullanımı II
11.Hafta *Beylikler Döneminde Devşirme Malzeme Kullanımı I
12.Hafta *Beylikler Döneminde Devşirme Malzeme Kullanımı II
13.Hafta *Osmanlı Döneminde Devşirme Malzeme Kullanımı I
14.Hafta *Osmanlı Döneminde Devşirme Malzeme Kullanımı II

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00