Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 303 ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DEVRİ KÜÇÜK BULUNTULARI 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Anadolu Selçuklu dönemi el sanatı ürünlerinin malzeme-teknik ayrıntıları, üretim koşulları ve dekoratif repertuarı üzerinde durarak öğrencilere, malzemeyi tarihsel süreç içerisinde değerlendirebilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Anadolu Selçuklu dönemi el sanatları, malzeme-teknik, form-işlev ve motif-kompozisyon olarak tanıtılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Öney, Gönül (1978). Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları. Uysal, Zekiye (2013). Kubad-Abad Sarayında Selçuklu Cam Sanatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. Özgümüş, Üzlifat (2000). Anadolu Camcılığı, Pera Yayıncılık, İstanbul. Yavaş, Alptekin (2012). “Kubad-Abad Sarayında Bulunan kemer ve Askı Tokaları”, Turkish Studies, 7/3, s. 2635-2648. Yavaş, Alptekin (2012). “Kubad-Abad Sarayında Bulunan Metal Eserler”, Türk Dünyası Araştırmaları, s. 125-142. Çeken, Muharrem (2007). “Kubad-Abad Sarayı Kazısı Seramikleri”, Anadolu’da Çini ve Seramik Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, s. 111-122 Yazar, Turgay (2007). “Ani Kazısı Buluntuları”, Anadolu’da Çini ve Seramik Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, s. 123-134. Karamağaralı, Nakış (2007). “Ahlat sırlı Seramikleri”, Anadolu’da Çini ve Seramik Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, s. 135-156. Gök Gürhan. Sevinç (2007). “Akşehir Kurtarma Kazısı Seramikleri”, Anadolu’da Çini ve Seramik Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, s. 157-172. Bulut, Lale (2007). “Samsat Kazısı Buluntuları”, Anadolu’da Çini ve Seramik Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, s. 157-172. Özkul Fındık, Nurşen (2007). “Beylikler ve Erken Osmanlı Devri Seramik sanatı”, Anadolu’da Çini ve Seramik Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, s. 233-244. Erkiletlioğlu, Halit- Oğuz, Güler (1996). Türkiye Selçuklu Sultanları ve Sikkeleri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri. Sağır, B. ve Teoman, G. (2013). “Aydınoğlu Beyliği Sikkeleri”, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih ve Kültür Sempozyumu I, Aydınoğulları Tarihi, Bildiriler, (Haz. M. Ersan, M. Şeker, C. Kanat), Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 309-339. Sağır, B. ve Teoman, G. (2016). “Sahillerin Sultanları ve Sikkeleri”, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih ve Kültür Sempozyumu II, Menteşeoğulları Tarihi, 25-27 Nisan 2012 Muğla, Bildiriler, (Ed. A. Çevik, M. Keçiş), Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 469- 499.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4.Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sema Küskü
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatma

  • 1 Dönemin terminolojisini algılayabilme
  • 2 Dönemin küçük el sanatlarını algılayabilme
  • 3 Farklı malzeme ve teknikleri kavrayabilme
  • 4 Dönemin bezeme anlayışını algılayabilme
  • 5 Farklı malzeme ve teknikleri kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Anadolu Selçuklu Dönemi Kazıları
2.Hafta *Anadolu Selçuklu Dönemi Kazıları
3.Hafta *Selçuklu seramik sanatı, form-işlev-teknik
4.Hafta *Selçuklu seramik sanatı, form-işlev-teknik
5.Hafta *Selçuklu maden sanatı, form-işlev-teknik
6.Hafta *Selçuklu maden sanatı, form-işlev-teknik
7.Hafta *Selçuklu maden sanatı, form-işlev-teknik
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Selçuklu cam sanatı, form-işlev-teknik
10.Hafta *Selçuklu cam sanatı, form-işlev-teknik
11.Hafta *Anadolu Selçuklu Dönemi Sikkeleri
12.Hafta *Anadolu Selçuklu Dönemi Sikkeleri
13.Hafta *Bölgesel üsluplar
14.Hafta *Genel tekrar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 3,00 36,00
Ara Sınav Hazırlık 10 3,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 11 2,00 22,00
Final Sınavı Hazırlık 10 3,00 30,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00